Güzel Sanatlar Fakültesi
Close

Güzel Sanatlar Fakültesi

Back

Fakültenin yapılandırılmasında, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Görsel Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik, Multimedia, Baskıresim), Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, İç Mimarlık, Moda ve Tekstil Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı olmak üzere altı lisans programı altında sanat ve tasarım eğitimi verilmektedir. Fakülte, lisans eğitimini, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde başlattığı 'Sanat Kuramı ve Eleştiri' Yüksek Lisans Programı ile gelişimini sürdürmektedir. Bu programın amacı; sanatı, kuram ve uygulama bütünlüğünde ele alan, uygulama alanlarına ilişkin özel sorunları tanıyan, disiplinlerarası bir eğitim modeline dayalı kuramcı ve eleştirmen yetiştirmektir. Bunun yanı sıra ileriye dönük orta ve uzun vadede, üniversitelerde eksikliği hissedilen kadrolara, sanat eğitimini kuramsal ve bilimsel açıdan destekleyici sanat kuramcısı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenciler, dört yıllık lisans eğitiminin birinci yılında, benzer programları yürüten diğer eğitim kurumlarından farklı olarak, yaratıcılık, buluş ve yapıcılık kavramlarını bütünleyen Temel Sanat ve Tasarım Eğitimi ortak programı ile donatılırlar. İki yarı yıl süren bu eğitimin amacı, sanat ve tasarım eğitiminin olmazsa olmaz temel bilgilerini doğru bir biçimde öğrenciye aktarmak; bu süreçte öğrencilere yüklenen bilgi, beceri ve tecrübelerin bölüm programlarında uygulanmasını sağlamaktır.

PC ve MAC olmak üzere yapılandırdırılmış bilgisayar laboratuvarında öğrenciler, kişisel yaratıcı güçlerini estetik görüş ile birleştirerek seçtikleri alana teknolojik bağlamda katkıda bulunabilmelerini sağlayacak, gerektiğinde bu alanlara yön verecek şekilde yetiştirilmektedir. Sanat ve tasarım çalışmaları, sanat tarihinden felsefeye, sosyolojiden ekonomiye kadar uzanan geniş bir yelpazede kuramsal bilgi ile desteklenmektedir. Eğitim anlayışındaki önemli bir husus da hızlı bir devinimin, değişimin yaşandığı günümüzde, öğrencilerin yeni koşullara uyum sağlayacak, gelişmeleri izleyebilecek şekilde yetiştirilmeleridir.

Eğitim dili Türkçe'dir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, içinde bulunduğumuz yüzyılda yabancı dil, eğitimin birincil koşuludur. Bunun bilincinde olarak programlar İngilizce destekli bir sistemle yürütülmektedir.

Eğitim kurumlarının eğitim ve öğretim görevlerini yerine getirmesinin dışında bir başka önemli amacı da, öğrencileri için uygun kültür ve sanat ortamları yaratması olmalıdır. Sanat eğitimi sırasında, kültürel etkinliklerin ve sanatsal faaliyetlerin izlenmesi, verilen bilginin pekiştirilmesi ve yönlendirilmesi açısından çok önemlidir. Öğrenciler tiyatro, sinema, konser, sergi ve benzeri kültür, sanat etkinlikleriyle iç içe olabilecekleri, kolayca bu etkinliklere katılabilecekleri bir mekânda sanat eğitimi görmektedirler. Maslak, sanatın merkezi sayılabilecek bir noktada yer almaktadır. Fakülte bünyesindeki Galeri Işık İstanbul, Feyziye Mektepleri Vakfı Nişantaşı Kampüsü'nde bulunan Galeri Işık Teşvikiye ve Işık Üniversitesi Şile Kampüsü'nde yer alan Galeri Işık Şile'de düzenlenen sergiler, kültür ve sanat etkinlikleri yıl boyunca öğrencilere ve sanatseverlere hizmet sunmakta ve eğitimimizin taçlanmasını sağlamaktadır.