Endüstri Ürünleri Tasarımı
Close

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Back

*Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

Geleceğin ve günümüzün mesleklerinden olan Endüstri Ürünleri Tasarım;seri üretilebilecek her türlü ürün ile kullanıcı/müşteri arasındaki algısal, fiziksel ve işlevsel ilişkilerin yaratıcı bir bakış açısı ile bütünsel olarak ele alınmasını içeren ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ürünlerin ortaya çıkmasını veya mevcut ürünlere yenilikçi fikirler olarak yansımasını sağlayan endüstriyel bir etkinliktir.

Ulaştırma (otomotiv,deniz araçları,hava araçları...) beyaz eşya,endüstriyel seramik, sergileme ve ambalaj, elektronik ve iletişim, möbilya gibi sektörler Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleğinin kapsadığı alanlardan bazılarıdır.

Bu program, öğrencilerin meslek yaşamlarında ulusal ve uluslararası pazarlarda sosyo-kültürel sorumluluğa sahip,çevreye duyarlı,özgün ve yenilikçilik içeren fikirlerini yaratıcılık ve analitik düşünce çerçevesinde değerlendirerek yeni ürün geliştirme ve tasarlamaları için gerekli donanımı vermeyi amaçlar.

Mezunlarımız firmaların AR-GE ve tasarım bölümlerinde tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi serbest tasarımcı olarak firmalara tasarım ve yeni ürün geliştirme sürecine yönelik danışmanlık hizmeti verme gibi birçok alanda mesleklerini sürdürebilirler.