İşletme
Close

İşletme

Back

Puan Türü: TM 1

İşletmelerde sorunların giderek uluslar arası boyut kazandığı günümüzde, bu sorunların belirlenme ve çözüm aşamalarında işletme-yönetim disiplini işlevinin daha önemli hale geldiğini dikkate alan İşletme Programı, bu alanda yetkin profesyoneller yetiştirmeyi amaçlıyor. İşletme biliminin disiplinlerarası yaklaşımlarının çağdaş bir sentezini gerçekleştirerek küresel boyutlarda planlama yapabilen ve bunu uygulayan ileri görüşlü bireyler yetiştirebilmeyi hedefliyor.

Genel ekonomi, yönetim ilkeleri, pazarlama, finans, davranış bilimleri, üretim yönetimi, yeni ürün geliştirme ve proje yönetimi gibi iş yaşamının vazgecilmezleri olan dersler, programın temelini oluşturuyor. Öğrencilere ayrıca; matematik, istatistik, araştırma yöntemleri, yönetim bilişim sistemleri, iş hukuku, stratejik yönetim ve pazarlama gibi iş ve yönetim dünyası ile yakın ilişkili güncel dersler de veriliyor. İşletme Programı, öğrencilerine işletme aktivitelerinin önemli fonksiyonel alanlarını araştıracak ve genel kültürlerini geliştirecek bir eğitim veriyor. Çok yönlülük, girişimcilik ve iş etiği kavramlarının temel dayanak olduğu eğitim sürecinde dersler aktif katılım ve proje temelli vak'a çalışmaları ile teoriyi pratiğe dönüştürme sürecini destekler.