Fizik
Close

Fizik

Back

Puan Türü : MF 2

Fizik Bölümü, temel fizik araştırmalarında veya çağdaş fiziğin yüksek teknolojideki uygulamalarında görev alabilecek, uluslararası düzeyde nitelikli mezunlar vermeyi hedefliyor. Bu nedenle öğrenci merkezli, yaratıcılığı ve üretkenliği ön plana çıkaran akademik bir ortamda, öğrencileri araştırmaya yönelten ve onlara lisansüstü programlara hazırlanma fırsatı veren bir lisans eğitim programı sunuluyor. Lisans programının ilk iki yılında temel fizik dersleri ile yoğun bilgisayar ve matematik dersleri yer alıyor. Daha sonraki yıllarda ileri düzeyde fizik eğitimi veriliyor, elektronik, bilgisayar ve matematik dallarında sunulan seçmeli dersler ile öğrencilerin, iş yaşamının farklı alanlarında istihdam edilebilme imkanları da geliştiriliyor. Başarılı öğrencilere mühendislik ve diğer temel bilim dallarında yandal ve çift anadal olanakları sunuluyor; böylece modern fizik bağlantılı ileri teknolojiler ile disiplinlerarası alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanıyor.