Yönetim Bilişim Sistemleri
Close

Yönetim Bilişim Sistemleri

Back

Puan Türü : TM 1

Günümüzde bilişim teknolojilerinin dahil olmadığı hemen hemen hiç bir alan kalmadı. Gücün bilgiye erişim ve bilgiyi yönetmekle kazanıldığı dünyada, bilişim teknolojilerinden habersiz, bu teknolojilerin firmalarına katkısını öngöremeyen ve sistemini ona göre kurgulayamayan firmaların rekabet gücüne sahip olması olanaksız hale geldi.

Bu programda; programlama ortam ve araçları, sanal doku (web) tasarım dilleri ve araçları, veri tabanı tasarım ve yönetim sistemleri gibi bilişim teknolojileri kavramlarının yanı sıra, ekonomi, pazarlama, muhasebe, finans gibi işletme kavramları temel dersler olarak veriliyor. Öğrencilerin iki alanda edindikleri bilgileri tümleştirmeye yardım eden ileri düzeydeki dersler, kendilerinin iş hayatında alacakları özellikle yönetici görevleri için gerekli olan bilgilerle ve önderlik edebilme yetenekleri ile donanmalarını sağlıyor. Mezunlarımız, enformasyon teknolojilerinden haberdar ve onların nerelerde ne amaçla kullanıldığını, yapmakta olduğu işi daha verimli ve az maliyetli şekilde nasıl yapabileceğini bilen yöneticiler arayan işletmelerde vazgeçilmez olacaklardır.