Peyzaj Mimarlığı
Close

Peyzaj Mimarlığı

Back

Puan Tür: MF 4

Asrın mesleği olan Peyzaj Mimarlığı; estetik,fonksiyonel,sosyal,kültürel ekonomik ve doğal bağlantılı dış mekan düzenleyen bir güzel sanat dalıdır. Peyzaj Mimarları bir doğal varlık olan insan ve diğer canlıların doğal ortamları içinde, ancak çağın gerektirdiği bir konfora sahip olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için projeler oluşturur ve bunları uygulamaya koyar. Peyzaj Mimarlığı; eğitiminde sanat, tasarım, mühendislik ve teknolojiyi biraraya getirmiştir. Bu ana faktörler altında oluşturulan projeler ekolojık temellere dayanır. Doğanın korunması, onarılması estetik fonksiyonel ve doğal bağlantılı dış mekanlar oluşturulması ana ilkedir. Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün dört yıllık eğitim programı süresince; Kentsel ve Kırsal Peyzaj çalışmaları etüd, analiz, proje ve uygulama safalarından oluşur. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı araştırma-inceleme, görgü ve bilgi arttırma gezileri, staj programları ve Bitirme Ödevi eğitimin diğer önemli aşamalarıdır. Peyzaj Mimarları kentsel ve kırsal alanlarda çok sayıdaki peyzaj planlama konularında, konut çevre düzenlemesinden tatil köyü peyzaj planlamasına kadar, değişik ölçeklerde peyzaj projeleri hazırlar uygularlar. Bu çalışmaların yanı sıra; doğal ve kültürel yapıların korunması, ekosistem ve kaynak analizi, koordinasyon ve yönetim, araştırma, çevre sorunları alanlarında yetki sahibidirler. Peyzaj Mimarları özel olarak büro açabilir,işletme kurabilir ya da özel bir kuruluşta çalışabilir. Proje ve uygulamanın yanı sıra yapısal peyzaj elemanları tasarım ve imalatı, bitki materyali pazarlaması gibi konularda peyzaj mimarlarının yakın çalışma alanlarıdır. Peyzaj Mimarları DPT, Çevre Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, DSİ ve Belediyeler gibi resmi kuruluşlarda da uzman olarak çalışabilirler.