Uluslararası Lojistik Yönetimi
Close

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Back

Puan Türü: TM 2

Lojistik uzmanları bir ürünün üreticiden tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan sistemin diğer bir deyişle bir kuruluşun tedarik zincirini organize edip, eşgüdümünü sağlayan uzmanlardır. Bir ürünün ortaya çıkmasını, dağıtılmasını, ve yerine ulaştırılmasını yani ürünün tüm yaşam döngüsünü yönetirler. Lojistik uzmanları satın alma, nakliye, depolama, stoklama ve nihai kullanıcıya ulaştırma faaliyetlerini gözetirler. Basit bir üründen askeri malzemeye kadar değişik ürünlerin ve insanların bir yerden başka yere hareketini yönetirler.

Lojistik daha çok imalat sanayi ve perakendecilik çerçevesinde düşünülmesine karşın daha geniş bir alana sahiptir. Enerji, finans, iletişim, bilişim teknolojileri gibi sektörler başta olmak üzere kamu kesimi de dahil bir çok alanda lojistik uzmanlarına ihtiyaç vardır.

Uluslararası ticaret ve ulaşım faaliyetlerinin artmasıyla birlikte kalifiye lojistik elemanlarına olan talep artmaktadır.

 • Akademik Kadro

  Full Time Faculty

  Prof. Dilek Teker

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Management, Chair
  • AMF 115
  • dilek.tekerisikun.edu.tr
  • (0216) 528 71 08

  Prof. Suat Teker

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Management
  • AMF-112
  • suat.tekerisikun.edu.tr
  • (0216) 528 71 08

  Asst. Prof. Gamze Karayaz

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Management
  • AMF-129
  • gamze.karayazisikun.edu.tr
  • 444 07 99 / 72 11

  Assoc. Prof. Yeşim Pınar Soykut Sarıca

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Management
  • D/K-Z09
  • pinar.soykutisikun.edu.tr
  • 444 07 99 / 71 14

  Asst. Prof. Ahmet Hakan Yüksel

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Management
  • AMF-121
  • hakan.yukselisikun.edu.tr
  • (0 216) 528 72 10

  Assoc. Prof. Aslı Tuncay-Çelikel

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Management
  • AMF-120
  • asli.tuncayisikun.edu.tr
  • 444 07 99 / 72 19

  Part Time Faculty

  Assoc. Prof. Tolga Candan

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Management
  • DMF-203
  • tolga.candanisikun.edu.tr
  • (0 216) 528 71 02
   (0 216) 710 28 79

  Asst. Prof. Peral Toktaş Palut

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Management
  • DMF-203
  • peral.palutisikun.edu.tr
  • 444 07 99 / 71 02
   (0 216) 710 28 79

  Asst. Prof. Seyhan Teoman

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Management
  • DMF-203
  • seyhan.teomanisikun.edu.tr
  • 444 07 99 / 71 02
   (0 216) 710 28 79

  Dr. Bilge Uyan Atay

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Management
  • DMF-203
  • bilge.atay@isikun.edu.tr
  • (0 216) 528 71 02
   (0 216) 710 28 79

  Dr. Dilek Aydemir

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Management
  • DMF-203
  • dilek.aydemir@isikun.edu.tr
  • (0 216) 528 71 02
   (0 216) 710 28 79

  Dr. Aydın Çelik

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Management
  • DMF-203
  • aydincelik1yahoo.com
  • (0 216) 528 71 02
   (0 216) 710 28 79

  Dr. Engin Ergüden

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Management
  • DMF-203
  • engin.erguden@isikun.edu.tr
  • (0 216) 528 71 02
   (0 216) 710 28 79

  Assoc. Prof. Ayşegül Sağkaya Güngör

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Management
  • DMF-203
  • aysegul.gungorisikun.edu.tr
  • (0 216) 528 71 02

  Ali Sertaç Canal

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Management
  • DMF-203
  • ali.canal@isikun.edu.tr
  • (0 216) 528 71 02
   (0 216) 710 28 79

  Nilgün Cön

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Management
  • DMF-203
  • nilgun.con@isikun.edu.tr
  • (0 216) 528 71 02
   (0 216) 710 28 79

  Yüce Uyanık

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Management
  • DMF-203
  • uyanikboun.edu.tr
  • (0 216) 528 71 02

  Teaching and Research Assistants  Department Secretary