Psikoloji
Close

Psikoloji

Back

Puan Türü : TM 3

Psikoloji Programı

Psikoloji Bölümü, insanların zihinsel, duygusal ve davranışsal yaşantılarına ve ilişkilerine yönelik bilimsel bilginin ve mesleki uygulamaların kazandırılması amacıyla kurulmuştur. Günümüz toplumsal yaşamında psikoloji, hem bilimsel bir araştırma alanı, hem de sağlık, eğitim, kamu ve özel işletmelerdeki sosyal ilişkilerin ve insan kaynaklarının yönetimi, doyumu ve gelişimi süreçlerine katkıda bulunabilecek bir meslek alanı haline gelmiştir. Işık Üniversitesi psikoloji eğitiminde öğrencilere, özellikle araştırma, deneysel-bilişsel, sosyal, gelişimsel, kişilik, klinik, endüstri ve psikometri gibi alt alanlarda bilgileri ve becerileri geliştirme olanakları sunulmaktadır.

Psikoloji programının temel hedefleri:

 • Bireysel ve bireyler arası düzeylerdeki insan davranış ve ilişkilerinin bilimsel olarak anlaşılmasına katkı sağlamak için öğrencilere psikolojinin temel alt alanları hakkında bilgi kazandırmak,
 • Anılan bilgilerin, bilimsel yöntem aracılığıyla sistematik olarak nasıl geliştirildiğini öğretmek,
 • Öğrencilere psikolojinin temel alanlarındaki kuramsal bilgilerin yanı sıra, araştırma ve uygulama yapma becerilerini kazandırmak,
 • Öğrenciler ile öğretim elemanlarının araştırma ve uygulamalarda birlikte çalışmalarını teşvik ederek bölüm içi iletişimi desteklemek,
 • Psikoloji öğrencilerine kendi topluluklarını kurma ve ilgilendikleri konularda, öğretim elemanlarının da rehberliğiyle etkinlikte bulunma olanağı tanımaktır.
 • Akademik Kadro

  Full Time Faculty Members

  Assoc. Prof. Berna Akçınar

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Psychology
  • AMF-202
  • berna.akcinarisikun.edu.tr
  • (0 216) 528 71 67
   (0 216) 712 14 74

  Asst. Prof. Buket Ünver

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Psychology
  • buket.unverisikun.edu.tr

  Asst. Prof. Deniz Aktan

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Psychology
  • deniz.aktanisikun.edu.tr

  Asst. Prof. Elif Yıldırım

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Psychology
  • elif.yildirimisikun.edu.tr
  • 444 07 99 - 7195

  Asst. Prof. Emel Erdoğdu

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Psychology, Chair
  • AMF-236
  • emel.erdogduisikun.edu.tr

  Prof. Gülden Güvenç

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Psychology
  • AMF-230
  • gulden.guvencisikun.edu.tr
  • (0 216) 528 71 80

  Prof. Feryal Çam Çelikel

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Psychology
  • 302/B (Maslak Campus)
  • feryal.celikelisikun.edu.tr
  • 444 07 99 - 6123
   (0 212) 328 32 65

  Part Time Faculty Members

  Dr. Damla Til

  • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
  • Department of Psychology
  • damlatilogutgmail.com

  Dr. Duru Gün Özkan

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Psychology
  • duru.ozkanisikun.edu.tr

  Dr. Esra Savaş

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Psychology
  • pskesrasavasgmail.com

  Dr. Eyyüb Ensari Cicerali

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Psychology
  • eyyup.ciceraliisikun.edu.tr

  Dr. Lütfiye Kaya Cicerali

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Psychology
  • AMF 227
  • Lutfiye-Kaya-Ciceraliisikun.edu.tr

  Instructor Burak Baran Yavuz

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Psychology
  • burak.yavuzisikun.edu.tr

  Instructor Demet Kara

  • Faculty of Arts and Sciences
  • Department of Psychology
  • demet.karaisikun.edu.tr

  Instructor İrem Yola Çetin

  • Faculty of Arts and Sciences
  • Department of Psychology
  • irem.yolaisikun.edu.tr

  Instructor Pelinsu Bulut Özer

  • Faculty of Arts and Sciences
  • Department of Psychology
  • pelinsubulutisikun.edu.tr

  Research Assistants

  Research Asst. İlbay Görkem Polat

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Psychology
  • AMF 227
  • ilbay.polatisikun.edu.tr