Psikoloji
Close

Psikoloji

Back

Puan Türü : TM 3

Psikoloji Programı

Psikoloji Bölümü, insanların zihinsel, duygusal ve davranışsal yaşantılarına ve ilişkilerine yönelik bilimsel bilginin ve mesleki uygulamaların kazandırılması amacıyla kurulmuştur. Günümüz toplumsal yaşamında psikoloji, hem bilimsel bir araştırma alanı, hem de sağlık, eğitim, kamu ve özel işletmelerdeki sosyal ilişkilerin ve insan kaynaklarının yönetimi, doyumu ve gelişimi süreçlerine katkıda bulunabilecek bir meslek alanı haline gelmiştir. Işık Üniversitesi psikoloji eğitiminde öğrencilere, özellikle araştırma, deneysel-bilişsel, sosyal, gelişimsel, kişilik, klinik, endüstri ve psikometri gibi alt alanlarda bilgileri ve becerileri geliştirme olanakları sunulmaktadır.

Psikoloji programının temel hedefleri:

  • Bireysel ve bireyler arası düzeylerdeki insan davranış ve ilişkilerinin bilimsel olarak anlaşılmasına katkı sağlamak için öğrencilere psikolojinin temel alt alanları hakkında bilgi kazandırmak,
  • Anılan bilgilerin, bilimsel yöntem aracılığıyla sistematik olarak nasıl geliştirildiğini öğretmek,
  • Öğrencilere psikolojinin temel alanlarındaki kuramsal bilgilerin yanı sıra, araştırma ve uygulama yapma becerilerini kazandırmak,
  • Öğrenciler ile öğretim elemanlarının araştırma ve uygulamalarda birlikte çalışmalarını teşvik ederek bölüm içi iletişimi desteklemek,
  • Psikoloji öğrencilerine kendi topluluklarını kurma ve ilgilendikleri konularda, öğretim elemanlarının da rehberliğiyle etkinlikte bulunma olanağı tanımaktır.