Endüstri Mühendisliği
Close

Endüstri Mühendisliği

Back

Puan Türü: MF 4

İnsan, enformasyon, malzeme, para ve teknolojik kaynakları bütünleştirerek ürün ve servisleri en uygun şekilde üretebilmeyi sağlayan bir mühendislik dalı olan Endüstri Mühendisliği, mühendislik becerilerini matematik, bilgisayar bilimleri, yöneylem araştırması, yönetim uygulamaları ile birleştirerek endüstride, kamuda ve toplumdaki karmaşık sistemlerin başarım düzeylerini artırabilmek için tanımlayan, değerlendiren, tasarımlayan, değiştiren, kontrol eden ve geliştiren sistematik yollar sağlıyor.

Endüstri Mühendisliği diğer mühendislik dallarından farklı olarak, mühendislik bilgisini tekstil, turizm, tarım, gıda, sağlık, havacılık, enerji üretimi, otomotiv, beyaz eşya, finans gibi endüstriyel ve ticari sektörlerde uyguluyor. Endüstri mühendisleri, bankalarda, hastanelerde, devlette, fabrikalarda, üniversitelerde, toptan satış yapan şirketlerde ve hava alanlarında görev alabiliyor.

Organizasyonların verimlilik düzeylerini, üzerinde düşünülmüş ve sistematik olarak yapılan çalışmalarla artırmak istekleri, son 20 yıldır endüstri mühendislerine olan talebin artmasına neden oluyor. Endüstri mühendislerine olan talep, bu mesleği maaş seviyesi olarak da çok cazip bir noktada tutuyor.

Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, matematik, istatistik, yöneylem araştırması ve bilgisayar temeli kuvvetli, gerek sanayi sektörü ve gerekse hizmet sektöründeki sistemlerde karşılaşacağı gerçek problemlerin çözülmesine ve stratejik kararların alınmasına ışık tutabilen, bunun için sistemin matematiksel modelini kurabilen, öğrendiği matematik, istatistik, yöneylem araştırması ve yoğun bilgisayar bilgisi ile bu modelleri çözen, bunları gerçek sistem üzerinde uygulayabilen, özetle, ekonominin gerçek problemlerine gerçek çözümler üretebilen, düşünmeyi, öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenmiş endüstri mühendisleri yetiştirmeyi amaçlıyor.

 • Akademik Kadro

  Full Time Faculty

  Prof. Dr. S. Çağlar Aksezer

  • Faculty of Engineering and Natural Sciences
  • Department of Industrial Engineering
  • AMF - 333
  • caglar.aksezerisikun.edu.tr
  • (0216) 528 71 51

  Asst. Prof. Demet Özgür Ünlüakın

  • Faculty of Engineering and Natural Sciences
  • Chairman, Department of Industrial Engineering
  • AMF- 328
  • demet.unluakinisikun.edu.tr
  • (0216) 528 71 54

  Dr. Seda Baş Güre

  • Faculty of Engineering and Natural Sciences
  • Department of Industrial Engineering
  • AMF- 301
  • seda.basisikun.edu.tr
  • 0216 528 71 52

  Dr. İsmail Kayahan

  • Faculty of Engineering and Natural Sciences
  • Department of Industrial Engineering
  • AMF-219
  • ismail.kayahan@isikun.edu.tr
  • (0216) 528 70 94

  Dr. Nuri Volkan Kayaçetin

  • Faculty of Engineering and Natural Sciences
  • Department of Industrial Engineering
  • AMF-218
  • volkan.kayacetin@isikun.edu.tr

  Dr. Sonya Javadi

  • Faculty of Engineering and Natural Sciences
  • Department of Industrial Engineering
  • AMF- 329
  • sonya.javadiisikun.edu.tr
  • (0216) 528 71 53

  Dr. Füsun Recal

  • Faculty of Engineering and Natural Sciences
  • Department of Industrial Engineering
  • AMF- 404
  • fusun.recalisikun.edu.tr
  • (0216) 528 74 14

  Research Assistants

  Research Asst. Busenur Türkali

  • Faculty of Engineering and Natural Sciences
  • Department of Industrial Engineering
  • LMF-206
  • busenur.turkaliisikun.edu.tr
  • (0 216) 528 71 56

  Research Asst. Şimal Ekin Demiral

  • Faculty of Engineering and Natural Sciences
  • Department of Industrial Engineering
  • LMF-206
  • ekin.demiralisikun.edu.tr
  • (0 216) 528 71 56