Sıkça Sorulan Sorular
Close

Sıkça Sorulan Sorular

Back

 • Işık Üniversitesi ne zaman açıldı?

  Işık Üniversitesi 17 Kasım 1996'da açıldı.

 • Öğretim dili nedir?

  Işık Üniversitesi'nde öğrenim dili İngilizce'dir ancak Güzel Sanatlar Fakültesi'nde İngilizce destekli Türkçe eğitim verilmektedir. İtalyanca, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca, Japonca ve Çince gibi diğer yabancı dilleri öğrenme olanağı bulunmaktadır.

 • Hangi fakülteler/bölümler ve programları var ve puan türleri nelerdir?

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Enformasyon Teknolojileri MF 4
  Fizik MF 2
  İnsan ve Toplum Bilimleri TM 3
  Matematik MF 1
  Matematik Mühendisliği MF 1
  Psikoloji TM 3
  Yönetim Bilişim Sistemleri TM 1

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Endüstri Ürünleri Tasarımı MF 4
  Görsel Sanatlar Özel Yetenek Sınavı
  Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım TM 3
  İç Mimarlık Özel Yetenek Sınavı
  Moda ve Tekstil Tasarımı Özel Yetenek Sınavı
  Peyzaj Mimarlığı MF 4

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  İktisat (Ekonomi) TM 1
  İşletme TM 1
  Muhasebe ve Denetim TM 1
  Siyaset Bilimi TM 2
  Uluslararası İlişkiler TM 2
  Uluslararası Lojistik Yönetimi TM 1
  Uluslararası Ticaret TM 1

  Mühendislik Fakültesi

  Bilgisayar Mühendisliği MF 4
  Biyomedikal Mühendisliği MF 4
  Elektrik - Elektronik Mühendisliği MF 4
  Endüstri Mühendisliği MF 4
  İnşaat Mühendisliği MF 4
  Makine Mühendisliği MF 4
  Mekatronik Mühendisliği MF 4
  Otomotiv Mühendisliği MF 4
  Yazılım Mühendisliği MF 4
  SUNY Brockport - Işık Yazılım Mühendisliği Ortak Çift Diploma MF 4
 • Işık Üniversitesi'nin yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği var mı?

  Işık Üniversitesi, 2004 yılından bu yana Avrupa Üniversiteler Birliği'ne (EUA- Avrupa Üniversiteler Birliği Üyeliği (European University Association- EUA ) üyedir. 750'den fazla üniversitenin üyesi olduğu, şemsiye kuruluş EUA, Avrupa'da ortak bir yükseköğretim alanı oluşturmak ve Bologna Süreci'nin yerleşmesine doğrudan katkı yapmak azmindedir. Işık Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarında öğretme, öğrenme ve araştırmada kalite, Avrupalılık boyutu, Avrupa yükseköğretim alanının oluşmasını destekleyici faaliyetler ve üniversitelerin toplumla olan ilişkilerinin geliştirilmesi konularında EUA'nın misyonlarını kabul etmiş bulunmakta ve faaliyet alanlarına yansıtmaya çalışmaktadır. Işık Üniversitesi ayrıca Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) eğitim faaliyetlerine katılmaktadır. Hem IMHE (Institutional Management in Higher Education -Yükseköğretimde Kurumsal Yönetim) Programı hem de CERI (Center for Educational Research and Innovation - Eğitimde Araştırma ve Yenilikçilik Merkezi) ile işbirliği devam etmektedir. 22-23 Haziran 2006'da CERI'nin düzenlediği "Yükseköğretimin Geleceği: Paydaş Perspektifi" konferansı Işık Üniversitesi Şile Kampüsü'nde gerçekleştirilmiştir.

  Uluslararası araştırma projelerinin ve çalışmalarının yanı sıra AB'nin yükseköğretimde işbirliğini teşvik etmek üzere sürdürmekte olduğu Erasmus Eğitim Programı kapsamında yürütülen, ortak eğitim materyallerinin geliştirilmesine ve seminer/konferanslar düzenlenmesine imkan sağlayan projeler yürütülmekte

 • Öğrencilerin yurtdışında üniversitelerde öğrenimlerine devam etmesi mümkün mü, mümkünse hangi şartlara bağlı? Bu konuda ne gibi yönlendirmeler yapılmakta?

  Işık Üniversitesi öğrencilerini sadece sınıflarda değil, ülke sınırlarının dışında da öğrenmesi için teşvik eder. Bu kapsamda eğitimi uygulama alanlarına taşırken, sahada yürüyen sosyal sorumluluk faaliyetlerinden stajlara birçok imkan sunar. Bunlar arasında en önemlisi, eğitiminin bir bölümünü yurtdışı üniversitelerde sürdürmesi için öğrencilerine sunduğu seçeneklerdir. Bu sayede öğrenciler farklı ülkelerden üniversiteleri tanıma, kültürel ve akademik alışveriş ve dünyayı keşfetme imkanı bulur.

  Işık Üniversitesi'nin Erasmus ve İkili Değişim Programı Anlaşması olan Üniversitelerin Bulunduğu Ülkeler

  ABD – Almanya – Belçika - Çek Cumhuriyeti – Danimarka - Estonya – Finlandiya - Fransa Hırvatistan – Hollanda – İspanya - İsrail - İsveç - İtalya - Kanada – Litvanya - Macaristan- Norveç – Polonya - Portekiz - Slovenya - Yunanistan

 • SUNY Brockport New York Eyalet Üniversitesi Çift Diploma Programı hakkında bilgi alabilir miyim?

  Işık Üniversitesi, öğrencilerine yurtdışından üniversitelerle akademik işbirliği imkanı sunmanın önemine inanmaktadır. Bu kapsamda SUNY (State University of New York) Brockport Üniversitesi ile Yazılım Mühendisliği alanında ortak lisans programı uygulanacaktır. 2006-2007 akademik yılı itibarıyla öğrenci almaya başlayan program, öğrencilere akademik çalışmalarının ikinci ve dördüncü senelerini yurtdışında sürdürme imkanı sağlayacaktır. Ortak lisans programı çerçevesinde Yazılım Mühendisliği alanında Işık Üniversitesi ve SUNY Brockport Üniversitesi diplomalarını alacak öğrenciler mezuniyet sonrası staj yapmak veya ABD'de master eğitimine devam etmek için doğrudan temas etmek fırsatını da yakalamış olacaktır.

  Brockport Üniversitesi, 64 üniversitenin bir araya gelmesinden oluşan New York Eyaleti Üniversitesi'ne bağlıdır. New York Eyaleti Brockport kasabasında bulunan üniversite, öğrencilerine çeşitli hizmetler sunan kampüs üniversitelerinden biridir. Yaşam kalitesinin en yüksek olduğu şehirlerden Rochester'a 15 dakika karayolu mesafesindedir. Princeton Review tarafından Kuzeydoğu Amerika bölgesinin önde gelen kampüslerinden biri olarak değerlendirilen Brockport, öğrenciye sunduğu akademik, idari ve sosyal ortamlar sayesinde Kuzeydoğu bölgesinin ilk 61 üniversitesi içine girmiştir.

  Öğrenciler gerek akademik, gerekse sosyal ortamlarda iki farklı kültüre açık olarak kendilerini yetiştirebilme, İngilizce'yi ileri seviyede öğrenebilme ve kullanabilme olanağı bulmanın yanında, bu programların başarıyla tamamlanması durumunda önde gelen bir Amerikan üniversitesi diplomasına da sahip olacaktır

 • Işık Üniversitesi mezunlarından lisansüstü eğitimlerine yurtdışında devam edenler var mı?

  Master ve doktora derecelerine Amerika ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde devam eden mezunlarımız vardır. Detaylı Bilgi

 • Işık Üniversitesi'nde özel yetenek sınavı ile alan bölüm var mı?

  Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne öğrenci kabulü Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım Programı ve Peyzaj Mimarlığı Programı hariç Özel Yetenek Sınavı ile olmaktadır. Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı'na girebilmek için 2012 yılı YGS'den 140 taban puan (ve üzeri, herhangi bir tür) almak gerekmektedir

  Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak Güzel Sanatlar Fakültesi programları :

  • Görsel Sanatlar
  • İç Mimarlık
  • Moda ve Tekstil Tasarımı
 • Işık Üniversitesi'nde iç yatay geçiş koşulları nelerdir?

  İç Yatay geçiş işlemleri, 24 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. Işık Üniversitesi ek kriterler ve istekler koymamıştır.

 • Çift Anadal Programı nedir? Nasıl yararlanabilirim?

  Çift Anadal Programı (ÇAP), Işık Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görebilmesidir. Kendi lisans programında, başvuru döneminden önce yer alan tüm dersleri başarmış ve en az (4 üzerinden) 3,25 genel not ortalaması sağlayarak anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20'de bulunan öğrenciler en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında Çift Anadal Programı'na başvurabilirler. Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt olunamaz. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere "Çift Anadal" yaptığı lisans programında ikinci diploma verilir.

 • Yandal Programı nedir? Nasıl yaralanabilirim?

  Bu programın öğrencilerinin lisans öğrenimleri boyunca aynı fakültenin veya başka bir fakültenin bir bölümünün lisans programından belli dersleri alabilmelerine Yandal Programı (YAP) denir. Bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilere "Yandal Sertifikası" verilir. Kendi lisans programında, başvuru döneminden önce yer alan tüm dersleri başarmış ve en az (4 üzerinden) 2,50 genel not ortalaması sağlayan öğrenciler en erken 3. en geç 6. yarıyılın başında Yandal Programı'na başvurabilir.

 • Kayıt dondurma/Yarıyıl izni alma hakkı var mı?

  Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerle ve öğrencinin bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciye bir defada en fazla iki yarıyıl süre ile izin verilebilir Üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihler içersinde (zorunlu durumlar dışında izinli sayılma talebi her yarıyıl başındaki ders ekleme-bırakma döneminin son gününe kadar) izin talebini ve gerekçesini belirten bir dilekçe ile bağlı oldukları fakülte dekanlığına, İngilizce Dil Hazırlık Programı'nda olanlar program başkanlığına başvuruda bulunur. Yükseköğretim Kurulu'nca belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle (resmi bir sağlık kuruluşu raporu ile belgelenmek koşuluyla öğrencinin sağlıkla ilgili mazereti, beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve öğrencinin geçimini etkileyen hastalık, ölüm, tabii afet veya benzeri durumlar ile ilgili mazereti; ekonomik nedenlere bağlı olarak eğitimine ara vermesi; askerlik tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu olarak yapılamaması; disiplin yönetmeliği bakımından öğrencilik sıfatını veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyeti) izin başvurusunda bulunan öğrencilere verilecek izinler, kararda belirtilmek suretiyle öğretim süresinden sayılmaz.

 • Ön lisans düzeyinde iki yıllık programlarınız var mı?

  Ön lisans düzeyinde iki yılllık programımız yoktur.

 • Işık Üniversitesi'ne dikey geçiş yolu ile öğrenci kabul ediliyor mu?

  Işık Üniversitesi'ne dikey geçiş yolu ile öğrenci kabul edilmektedir. Dikey geçişler hakkında, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır

 • Özel öğrenci olarak belli derslere kayıt olmak mümkün mü?

  Özel öğrenciler, diploma adayı olmadan belirli dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için gerekçeli başvuruları ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu öğrenciler, Üniversite Mütevellli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öderler ve üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan idari ve akademik kurallara tabidirler. Bu öğrencilere diploma verilmez, istekleri üzerine aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Ancak özel öğrenci statüsünde iken alınan notlar ve krediler, Işık Üniversitesi'ne yatay geçiş kredisi olarak kullanılmaz.

 • Işık Üniversitesi'ne ek kontenjan ile öğrenci yerleştiriliyor mu?

  ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonucunda Işık Üniversitesi'nin lisans programlarında boş kontenjan kalması halinde, bu boş kontenjanlar için ek yerleştirme işlemi ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

  Ek kontenjandan yararlanabilmek için adayın o yılki LYS'ye girerek, devam etmek istediği lisans programı için ek kılavuzda belirtilen taban puana eşit veya daha yüksek bir puan alması ve yapılan ÖSYM yerleştirme sonrasında, açıköğretim programları dışında, hiçbir programa yerleştirilmemiş olması gerekmektedir.

 • Kampüs nerede ve ulaşım nasıl sağlanıyor?

  Şile Kampüs için TEM Otoyolu Ümraniye Kavşağı'ndan itibaren 44 km (30 dakika) mesafede, Şile'ye gelmeden Kumbaba Mevkii'nde olan Işık Üniversitesi Şile Kampüsü, Karayolu ile Karadeniz arasında olup, Şile'ye ise 5,5 km mesafededir.

  Öğrenci ve personel taşımacılığı özel servislerle yapılan Işık Üniversitesi'ni ziyaret etmek isteyenler için çeşitli ulaşım seçenekleri bulunmaktadır.

  Ayrıca günün belli saatlerinde Kadıköy, Taksim ve Maslak'tan karşılıklı işleyen servisler bulunmaktadır.

  Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bulunduğu Maslak Kampüs adresi, Büyükdere Cad. Maslak Maslak 34398'dir. Metro, belediye otobüsü ve minibüs ile ulaşım olanağı bulunmaktadır.

 • Kampüs tanıtım programlarına nasıl katılabilirim?

  Işık Üniversitesi Halkla İlişkiler Ofisi ile iletişim kurarak Kampüs Tanıtım Programlarına katılabilirsiniz.

  Işık Üniversitesi Halkla İlişkiler Ofisi

  Telefon: 0 216 528 70 43 / 44 / 46 / 95

  E Posta: adayisikun.edu.tr web: www.isikun.edu.tr