İktisat
Close

İktisat

Back

Puan Türü: TM 1

İktisat, kıt kaynaklar ile sonsuz insan ihtiyaçlarını giderebilmek için en uygun yolları arayan bilim dalıdır. İktisat alanında eğitim görmek, öğrencilere iktisat teorilerini anlama ve özümseme olanağı sağladığı gibi, onlara firma davranışından, birey davranışına kadar çeşitli üretici veya tüketici davranışını algılama, devletin yaptığı ekonomik tercih ve düzenlemelerin sebep ve sonuçlarını fayda-maliyet perspektifi altında irdeleme; küresel ve bölgesel iktisadi konulardan, ulusal iktisadi konulara kadar çeşitli konu ve sorunları analiz etme yeteneği kazandırır. İktisadi birimlerin çeşitli kısıtlamalar altında ne şekilde hareket ettiklerini görme olanağı verir.

Işık Üniversitesi İktisat Bölümü, öğrencilerine güçlü bir bilimsel teorik ve uygulama donanımı kazandırma amacı taşıyor. Öğrencilerinin, araştırma yapma ve öngörüde bulunma becerisini teşvik ediyor.

İktisat bölümü mezunları, yüksek lisans ve daha sonra doktora eğitimine yönelerek akademik kariyer perspektifi geliştirebiliyor. Kamu ve özel kuruluşlarda çeşitli görevlere talip olabiliyor. İzlenen öğretim programının uluslar arası standartlarda olması, onlara, yurt dışında yüksek lisans eğitimi için başvurularda bulunabilme olanağı sağlayacağı gibi, ulusal ve uluslar arası kuruluşlarda staj yapma veya çalışma fırsatı da veriyor.

 • Akademik Kadro

  Full Time Faculty

  Prof. Aslı Şen-Taşbaşı

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Economics, Chair
  • AMF-135
  • asli.senisikun.edu.tr
  • 444 07 99/7212

  Prof. Serhat Koloğlugil

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Dean
  • AMF-209
  • serhat.kologlugilisikun.edu.tr
  • 444 07 99/7200

  Prof. Mehmet Kaytaz

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Economics
  • AMF-116
  • mehmet.kaytazisikun.edu.tr
  • 444 07 99/7100

  Asst. Prof. Özlem İnanç

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Economics
  • AMF-128
  • ozlem.inancisikun.edu.tr
  • 444 07 99/7105

  Asst. Prof. Selda Görkey

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Economics
  • AMF-133
  • selda.gorkey@isikun.edu.tr

  Research and Teaching Assistants

  Research Asst. Bahadır Er

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Economics
  • AMF-126
  • bahadir.erisikun.edu.tr
  • 444 07 99/7131

  Part Time Faculty

  Prof. Murat Donduran

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Economics
  • DMF-203
  • donduranyildiz.edu.tr degildigmail.com
  • 444 07 99/7102

  Prof. Rıfat Barış Tekin

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Economics
  • DMF-203
  • rbtekin@marmara.edu.tr
  • 444 07 99/7102

  Assoc. Prof. Seçkin Sunal

  • Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
  • Department of Economics
  • DMF-203
  • seckinsunal@gmail.com
  • 444 07 99/7102

  Department Secretary