Moda ve Tekstil Tasarımı
Close

Moda ve Tekstil Tasarımı

Back

*Özel Yetenek Sınavı ile öğrenici alınmaktadır.

Işık Üniversitesi'nin vizyon, misyon ve temel değerleri doğrultusunda, 2007 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi çatısı altında eğitime başlayan Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, yaratma eylemini mutlak surette bir temele dayandırabilen; yaratıcı fikirden yola çıkarak, sektörün gereksinimlerini karşılayacak tüketilir bir moda ürünü haline getirebilen; çağdaşlığı, yeniliği ve özgünlüğü göz ardı etmeyen, duyarlı, hoşgörülü ve coşkulu genç tasarımcılar yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitimi amaçlamıştır. Lisans programının oluşturulmasında moda tasarımı ağırlıklı bir program öngörülmüştür. Öğrencilerimiz, kişisel eğilimleri doğrultusunda yaratıcılık, buluş ve yapıcılık gibi gizli güçlerin dışa vurumunu sağlatacak yeteneğin kazandırılması yönünde eğitilirler. Programda mesleki dersleri besleyen ve tamamlayan sanatsal, kültürel dersler ile birlikte geniş bir yelpaze içinde sunulan seçmeli derslerin yanı sıra öğrencilerimiz, sektör stajları, yurt içi ve yurt dışı eğitim gezileri, moda tasarımının geniş perspektifi içinde yurt içi ve yurt dışı work-shoplar ve sergi/fuar katılımları yönünde yönlendirilirler. Çift Anadal Programı(ÇAP) ve Yandal Programı(YAP) yapabilme olanakları sunulan bölümümüzde, lisans eğitimlerini tamamlayan mezun öğrencilerimiz, moda ve tekstil tasarımcısı unvanı ile moda ve tekstil sektörünün geniş perspektifi içinde birbirini tamamlayan birçok alanda çalışma olanağına sahip olurlar.

 • Akademik Kadro


  Prof. Dr. Betül Atlı

  • Faculty of Art, Design and Architecture
  • Head of Fashion and Textile Design Dept.
  • betulatliisikun.edu.tr
  • 444 07 99 - 6200

  Instructor Lale Çavuldur

  • Faculty of Art, Design and Architecture
  • Fashion and Textile Design Dept.
  • Z-51
  • lale.cavuldurisikun.edu.tr
  • 444 07 99 - 6203

  Asst. Prof. Ayşe Günay

  • Faculty of Art, Design and Architecture
  • Fashion and Textile Design Dept.
  • 157
  • ayse.gunay@isikun.edu.tr
  • (212) 286 49 11 / 1012

  Instructor Merve Taşkın

  • Faculty of Art, Design and Architecture
  • Fashion and Textile Design Dept.
  • 157
  • merve.taskin@isikun.edu.tr
  • 444 07 99 - 6264

  Part Time Staff

  Instructor Lamia Veral

  • Faculty of Art, Design and Architecture
  • Fashion and Textile Design Dept.
  • 157
  • lamia.veral@isikun.edu.tr
  • 444 07 99

  Teaching and Researching Assistants


  Part Time Teaching and Researching Assistants