IŞIK ÜNİVERSİTESİ DÖRT YENİ PROGRAMLA

GELECEĞİN MESLEKLERİNE KAPI AÇIYOR

Işık Üniversitesi Dört Yeni Programla Geleceğin Mesleklerine Kapı Açıyor
Close

Işık Üniversitesi Dört Yeni Programla Geleceğin Mesleklerine Kapı Açıyor

Back

Geleceğin Meslekleri Işık Üniversitesi'nde, Işık Üniversitesi Muhasebe ve Denetim, Uluslararası Lojistik, Otomotiv Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı programlarını açtı.

Işık Üniversitesi 2012-2013 öğrenim döneminde öğrenci alacak dört yeni lisans programıyla geleceğin mesleklerini Türkiye'ye kazandırıyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapsamında açılan Muhasebe ve Denetim Programı ile Uluslararası Lojistik Yönetimi Programı, Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılan Otomotiv Mühendisliği Programı ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kapılarını açan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye ve dünyaya ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücünü sağlayacak.

Türkiye'nin ekonomik büyümesine destek verecek ve geleceği yakalamasını sağlayacak programları hayata geçiren Işık Üniversitesi, disiplinlerarası eğitim anlayışıyla, uluslararası vizyona sahip mezunlar vermeyi hedefliyor.

Uluslararası Rekabet İçin Nitelikli Otomotiv Mühendisleri Yetişecek

Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin 2012-2013 öğretim döneminde ilk kez öğrenci alacak olan Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı, Türkiye'nin otomotiv sektöründe dünyayla rekabet edebilmesini sağlayacak genç mühendisleri yetiştirecek. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv endüstrisinin nitelikli insan gücüne ihtiyacı giderek artarken, Işık Üniversite ve Doğuş Otomotiv işbirliği Türkiye'nin ihtiyacı olan uzmanlaşmış insan gücünü sektöre kazandıracak.

Sanayinin Otomotiv Mühendisi ihtiyacını karşılayacak olan makine, imalat, elektrik, elektronik ve mekatronik mühendisliği bölümlerini eğitime açan Işık Üniversitesi, doğrudan doğruya Otomotiv Mühendisliği alanına yönelerek disiplinlerarası eğitim anlayışıyla yenilikçi sistem ve ürün tasarlayan, uluslararası rekabet koşullarında fark yarabilen mezunlar vermeyi hedefliyor.

Makine Mühendisliği yanında Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Yazılım ve Güvenlik Mühendislikleri'nin yöntem ve teknolojilerini kullanarak disiplinlerarası bir meslek haline dönüşen Otomotiv Mühendisliği, dünyanın ihtiyaç duyduğu sistem tasarımlarını geliştiriyor.

Yükselen Meslekler: Muhasebe ve Denetim ile Uluslararası Lojistik Yönetimi

Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapsamında bu yıl öğrenci alacak olan Muhasebe ve Denetim ile Uluslararası Lojistik Yönetimi programları tüm dünyada önem kazanan bu iki meslek için öğrenci yetiştirecek.

Işık Üniversitesi uluslararası standartlar getiren yeni Türk Ticaret Kanunu'nu uygulayacak uzmanları yetiştirmek üzere yepyeni müfredatıyla Muhasebe ve Denetim Programı'nı kurdu. Programın içerik desteği muhasebe ve maliye mesleğinin dünya lideri olan "İngiltere ve Galler Yeminli Muhasebeciler Birliği (ICAEW)" tarafından sağlanacak.

Dünya ölçeğinden yaşanan ekonomik krizlerin ardından ortaya çıkan ekonomik şeffaflaşma ve denetim ihtiyacını karşılayacak programlar yaygınlaşırken, Işık Üniversitesi bir ilki gerçekleştirerek lisans düzeyinde Muhasebe ve Denetim Programını açarak, ülkemizin bu alandaki ihtiyacına yanıt verecek. Özellikle yeni Türk Ticaret Kanunu gereği olarak Türkiye'de binlerce şirket şeffaflaşma sürecine girecek.

Yine bu yıl öğrenci kabul edecek bir diğer program olan Uluslararası Lojistik Yönetimi de dikkatleri üzerine topluyor. Dünyanın öne çıkan meslekleri arasında her yıl ilk sıralarda yer alan Uluslararası Lojistik Yönetimi için lisans düzeyinde bir programa başlayan Işık Üniversitesi, Lojistik yönetimini bilimsel bir anlayışla ele alacak müfredatıyla öğrencilerine parlak bir gelecek vaat ediyor.

Yaşanan küreselleşme süreciyle birlikte lojistik yönetimine artan ihtiyaç, dünyanın en eski uğraşlarından biri olan Lojistiğin bilimsel bir çerçeveye oturtulmasını gerekli kıldı. Türkiye başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin başlıca gündemi olan lojistik sorunlarının çözümü için sanayiden turizme kadar birçok sektörü doğrudan ilgilendiriyor.

Işık Üniversitesi'nin deneyimli öğretim üyeleri tarafından uluslararası bir bakış açısıyla çoklu disiplinleri içerecek biçimde verilecek Uluslararası Lojistik Yönetimi programıyla öğrenciler Lojistik yönetimi, tedarik zinciri ve ulaşım alanında uzmanlaşacak. Eğitim dili İngilizce olan Uluslararası Lojistik Yönetimi programı Endüstri Mühendisliği bölümüyle paralel bir anlayışla eğitim verecek.

Sanat, Çevre ve Mimarinin Buluşması; Peyzaj Mimarlığı

Dünyadaki en popüler mesleklerden biri olan Peyzaj Mimarlığı bölümünü Güzel Sanatlar Fakültesi kapsamında açan Işık Üniversitesi, sosyal, ekonomik, estetik açıdan dış mekânlar yaratacak sanatçıları yetiştirecek. Türkiye'de ilk peyzaj mimarlığı bölümlerinin kurulmasında öncü olan "Prof. Dr. Melih Boydak" ve "Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin" tarafından Işık Üniversitesi'ne kazandırılan bölüm, çevrenin estetik ve ekonomik açıdan yeniden planlamasını sağlayacak peyzaj mimarlarını yetiştirecek.