IŞIK ÜNİVERSİTESİ'NDE

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

AÇILDI!

Işık Üniversitesi'nde Peyzaj Mimarlığı Bölümü Açıldı!
Close

Işık Üniversitesi'nde Peyzaj Mimarlığı Bölümü Açıldı!

Back

Bugün dünyada en popüler mesleklerden biri olan Peyzaj Mimarlığı Türkiye'de peyzaj mimarlığı alanında öncü olan akademisyenler tarafından Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde kuruldu.

Türkiye'de ilk peyzaj mimarlığı bölümlerinin kurulmasında öncü olan Prof. Dr. Melih Boydak ve Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin bugün Türkiye'ye yeni bir 'Peyzaj Mimarlığı' bölümünü daha kazandırdılar. Türkiye'de peyzaj mimarlığının gelişmesinde önemli rol oynayan akademisyenler Işık Üniversitesi'nde Peyzaj Mimarlığı bölümünü kurdu.

Sosyal, ekonomik, estetik açıdan dış mekanları düzenleyen bir güzel sanatlar dalı olan Peyzaj Mimarlığı 2011-2012 eğitim yılı itibariyle ek kontenjan yerleştirmelerinde öğrenci almaya başlamıştır.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Melih Boydak ve Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin, neden Işık Üniversitesi'nde 'Peyzaj Mimarlığı' bölümünü kurduklarını anlattı:

 • 'Peyzaj Mimarlığı' nedir?

  Peyzaj mimarlığı sosyal, ekonomik, estetik açıdan dış mekanları düzenleyen bir güzel sanatlar alanıdır. Peyzaj mimarlığı şu anda dünyadaki en popüler mesleklerden biri. Türkiye'de de peyzaj mimarlığının değeri son yıllarda belirgin olarak arttı. Peyzaj mimarlığı, çevre sorunlarının büyük boyutlara ulaştığı bu dönemde, milyonlarca yılda oluşan doğal çevrenin korunması ve bozulan çevrenin yeniden estetik ve ekonomik açıdan iyi bir şekilde planlamasının yollarını açıklar. Diğer tasarım alanlarından farklı olarak, peyzaj mimarlığında iki türlü malzeme kullanılır: Birincisi peyzaj mimarlığını diğer tasarımlardan ayıran bitki materyalidir; ikincisi ise cansız malzemedir.

  IŞIK ÜNİVERSİTESİ BİR EKOLDÜR

 • Neden Işık Üniversitesi'nde 'Peyzaj Mimarlığı bölümü açtınız?

  Işık Üniversitesi Türkiye'nin çağdaş, gelişmiş, köklü ve 125 yıllık Feyziye Mektepleri Vakfı'nın bir üniversitesi. Işık Üniversitesi bir ekoldür. Birçok bilim dalındaki eğitim, öğretim ve araştırmalarla kendisini ispatlamış ve bir ekol oluşturmuştur. Güzel Sanatlar Fakültesi bu ekolün güzide bir birimini oluşturmaktadır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü de, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde, Işık Üniversitesi ekolünün yeni bir bilim dalı olarak doğdu. Türkiye'de vakıf üniversiteleri arasında kurumsallaşmasını tamamlamış bir üniversite olduğu için, Işık Üniversitesine katılmakla büyük bir heyecan duyduk. Işık Üniversitesi'nin eğitim geleneği içinde, değerli peyzaj mimarları yetiştireceğimizden eminiz.

 • 'Peyzaj Mimarlığı'nın iş imkanları nelerdir?

  Peyzaj Mimarlığı programından mezun olan öğrenciler yani Peyzaj Mimarları, özel Peyzaj Mimarlığı büroları açabilirler. Eğer tercih ederlerse mimarlarla birlikte Mimarlık-Peyzaj Mimarlığı büroları açabilirler. Ayrıca, kamu ve özel sektörde oldukça geniş iş imkânları bulunmaktadır: Yerel yönetimlerin Park ve Bahçeler Müdürlükleri; Çevre ve Orman Bakanlığı; Turizm Bakanlığı; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı; Kültür Bakanlığı; Devlet Planlama Teşkilatı; Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitüsü müdürlüklerinde çalışabilirler. İnşaat firmaları diğer bir iş alanıdır. Belirtilenlere ek olarak bitki materyali yetiştirme tesisleri kurulabilir ve yapısal peyzaj malzemeleri ticareti yapabilirler. Üniversitelerde akademisyen olarak geleceğin peyzaj mimarlarını yetiştirebilirler.

 • Prof. Dr. Melih Boydak kimdir?

  1964 yılında İ. Ü. Orman Fakültesi'nden birincilikle mezun oldu. 1968 yılında İ.Ü. Orman Fakültesi'nde asistan olarak göreve başladı. 1975 yılında Doktor, 1979 yılında Doçent ve 1988 yılında Profesör ünvanlarını aldı.

  İ. Ü. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yardımcılığı(1987-1988), Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı (1989-1992), Silvikültür Anabilim Dalı Başkanlığı (2002-2005), İ.Ü. Orman Fakültesi Dekanlığı (1995-1998) ve İ. Ü. Rektör Yardımcılığı ( 2005-2006) görevlerinde bulundu.

  9 adedi kitap (3 adedi İngilizce) olmak üzere, ulusal ve uluslararası yayın organlarında 130'u aşkın bilimsel yayını bulunmaktadır. Birçok peyzaj projesinin hazırlanmasında proje liderliği veya koordinatörlük yaptı ve proje uygulamalarını yönetti. Yeni bulgularıyla ülkemizin biyolojik çeşitliliğine, ağaçlandırma ve diğer ormancılık uygulamalarına, kırsal peyzajın onarımına özgün katkılar yaptı.

  TÜBİTAK Teşvik Ödülü (1981), Birleşmiş Milletler Çevre Onur Ödülü (1998), İstanbul Üniversitesi Bilim Ödülü (1998), Orman Bakanlığı Onur Plaketi (2002) ödüllerini aldı. IAESTE bursu, TUBİTAK Yurtiçi Doktora Teşvik Bursu, FULBRIGHT Bursu (ABD), ROCKEFELLER Vakfı Bursu (İtalya), Finlandiya Eğitim Başkanlığı Bursunu (Finlandiya) aldı. Ayrıca, İngiltere'de bilimsel çalışmalar yaptı.

  Finlandiya Helsinki Üniversitesi (1980), A.B.D. Washington Üniversitesi (1987; 1994), Maine Üniversitesi (1987) ve Yale üniversitesi (1987), İran-Odun ve Kağıt Endüstrisi Kurumu'nda (CHUKA) (2003), konferanslar verdi.

  Polonya (1972), Avusturya ve Slovenya (1978), Finlandiya(1980), A.B.D.(1986-1987; 2001), Kıbrıs (1997), Rusya federasyonu (1998), Yunanistan (2000, 2002, 2004) ve İtalya'da (1998, 2005) bilimsel toplantılara katıldı.

  TÜBİTAK Tarım Ormancılık ve Gıda Teknolojileri (TOGTAG) Yürütme Komitesi Üyesi (2002-2005), "Turkish Journal of Agriculture and Forestry" Dergisi "Editorial Advisory Board" Üyesi (2001-2007) olarak görev yaptı.

  Bir çok ulusal ve uluslar arası bilim kuruluşunun üyesidir. TEMA Vakfı, ÇEKÜL Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Derneği, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu'nun Danışma veya Bilim Kurulu üyesidir.

 • Prof. Dr. İsmet Vildan Alptekin kimdir?

  1966'da Ankara Üniversitesi'nden mezun olmuştur, Peyzaj mimarlığı alanında uzmanlaşmıştır. Paris'te hem dil okulunda eğitim görmüş hem de Ecole Nationale Superieure De Paysage Paris'de mesleki alanında eğitim görmüştür.

  1987-1993 yıllarında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde dekan yardımcılığı, 1996-2000 yıllarında rektör yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 1988 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde profesör ünvanını almıştır. 2000-2006 yıllarında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörlük yapmıştır . 2000-2006 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanlığı görevini de yürütmüştür. 2004-2005 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanı olmuştur.

  ICOMOS ve ÇEKÜL yüksek kurul üyesi olan sayın Alptekin'in yaptığı proje ve uygulamalar nedeniyle ikisi Cumhurbaşkanlığı'ndan birisi Başbakanlıktan olmak üzere onlarca ödül ve plaketi bulunmaktadır.