IŞIK ÜNİVERSİTESİ'NDEN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İÇİN

BRITANYA DESTEKLİ PROGRAM: MUHASEBE VE DENETİM PROGRAMI

Işık Üniversitesi'nden Yeni Türk Ticaret Kanunu İçin Britanya Destekli Program:Muhasebe ve Denetim Programı
Close

Işık Üniversitesi'nden Yeni Türk Ticaret Kanunu İçin Britanya Destekli Program:Muhasebe ve Denetim Programı

Back

Işık Üniversitesi uluslararası standartlar getiren yeni Türk Ticaret Kanunu'nu uygulayacak uzmanları yetiştirmek üzere yepyeni müfredatıyla Muhasebe ve Denetim Programı'nı kurdu. Programın içerik desteği muhasebe ve maliye mesleğinin dünya lideri olan İngiltere ve Galler Yeminli Muhasebeciler Birliği'nden (ICAEW) geliyor.

Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapsamında bu yıl öğrenci alacak olan Muhasebe ve Denetim Programı yeni Türk Ticaret Kanunu ile önem kazanan muhasebe ve denetim alanında öğrenci yetiştirecek.

Dünya ölçeğinden yaşanan ekonomik krizlerin ardından ortaya çıkan ekonomik şeffaflaşma ve denetim ihtiyacını karşılayacak programlar yaygınlaşırken, Işık Üniversitesi bir ilki gerçekleştirerek lisans düzeyinde Muhasebe ve Denetim programını açarak, ülkemizin bu alandaki ihtiyacına yanıt verecek. Özellikle yeni Türk Ticaret Kanunu gereği olarak Türkiye'de binlerce şirket şeffaflaşma sürecine girecek.

Bu sürecin en fazla yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını ortaya çıkaracağını vurgulayan Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı "Prof. Dr. Mehmet Kaytaz", "Tüm dünyada muhasebe denetimine ihtiyaç arttı. Dünyada ekonomik krizin nedenlerinden biri olarak mali şeffaflık sorunu öne çıktı. Bu şeffaflığı muhasebe ve denetim birimleri sağlayacak. Yeni TTK ile birlikte binlerce şirket denetime açılacak ve şeffaflaşacak. Bunun içinde muhasebe denetim elemanına ihtiyaç var. Bildiğimiz muhasebe ve müşavirlik mantığıyla bu işlerin yürümeyeceği artık anlaşıldı." dedi.

İş dünyasının yeni ulusal ve uluslararası standartlarında eğitim verecek Işık Üniversitesi, Muhasebe ve Denetim Programı için muhasebe ve maliye mesleğinin dünya lideri olan "İngiltere ve Galler Yeminli Muhasebeciler Birliği (ICAEW)" ile işbirliği yaparak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) öğretim ve değerlendirme programını Türkçeleştirerek hem eğitim alanında hem de danışmanlık alanında kullanılmasını sağlayacak. "Kurumsal Araştırma Risk Danışmanlık ve Eğitim AŞ. (KARDE)" ile işbirliği içinde yapılacak bu işlem sonrası, eğitimler topluma ve şirketlere de açılacak.

Yeni Ticaret Kanunu IFRS'lerle uyumlu olacak

Türkiye'deki şirketler ve küçük işyerleri için Türkçeleştirilen bu standartların önemine dikkat çeken açıklamalarda bulunan ICAEW'in Yönetici Direktörü "Robert Hodgkinson", "Dünya genelinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nı kullanan 120'yi aşkın ülke bulunmaktadır. Böylece IFRS anlayışına sahip maliyeci ihtiyacı giderek artıyor. ICAEW sertifikasının Türkçe sunulabilmesine imkân sağlayabilecek öğretim ve değerlendirmeler sayesinde, Türkiye'deki işyerleri artık yürürlüğe girmek üzere olan yeni şirket kanunlarının bir parçası olan yeni finansal raporlama gereksinimleriyle uyumlu, doğru becerilere sahip yeteri sayıda personel çalıştırdıklarından emin olabilecekler. Yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim ve sınırlı şirket raporlarının IFRS'lere, küçük işyerlerinin raporlarının ise IFRS'lerin sadeleştirilmiş bir sürümüne göre yapılmasını öngörüyor" şeklinde konuştu. Hodgkinson; Işık Üniversitesi öğrencilerinin yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen uluslararası standartlara göre eğitim alacağını ifade etti.