Işıklı Kariyer

Paylaş

Işıklı Kariyer

Günümüzün değişen iş dünyası koşullarına ve kariyer dünyasındaki yeni eğilimlere uygun bir yaklaşımla oluş-turulan Kariyer ve Mezunlar Ofisi'nin temel amacı; öğrencilerin potansiyellerini ve eğilimlerini keşfederek hedeflerini belirlemeleri için gereken araçları sağlamaktır. FMV Işık Üniversitesi bu sayede öğrencilerinin geleceğe dair hayallerini, projelerini gerçekleştirmeleri hedefiyle yeni ufuklar oluşturmasına destek verir.

Milenyum kuşağı olan günümüz gençliğini bekleyen esnek çalışma ve çok kariyerli, öne çıkacak mesleklere hazırlayan bir eğitim anlayışıyla kendini geliştiren öğrenciler, Kariyer ve Mezunlar Ofisi'nin yönlendirmesiyle iş dünyasına adım atar. Öğrenci ve mezunların iş hayatıyla doğrudan bağlantılarını sağlayan üniversite, öğrencilerin staj programları yoluyla deneyim kazanmalarını sağlar. Kariyer ve Mezunlar Ofisi, aynı zamanda çeşitli sektörlerin mezun ve öğrencilerle buluşmalarını sağlayarak henüz okuldayken gençlerin iş sahibi olmalarının yolunu açar.

Bu kapsamda Kariyer ve Mezunlar Ofisi aşağıdaki hizmetleri vermektedir;

 • Mezunlarının güçlü ve geniş ağıyla bütünleşik mentorluk
 • Sektörlerin tanıtımları
 • Staj imkânları
 • Sertifika programları
 • Kariyer planlama
 • Kariyer Günleri organizasyonu,
 • Kariyer gezilerinin düzenlemesi,
 • Özgeçmiş hazırlamak, mülakat teknikleri, takım çalışması ve karar vermek gibi önemli yetkinlikler ve becerilerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti
 • Kişisel gelişim seminerleri düzenlenmesi
 • Part-time ve full-time iş olanakları
STAJ VE UYGULAMALARI

Öğrencilere staj konusunda destek sağlanması adına;

 • Firmalarla bağlantılar
 • Öğrencinin talebine yönelik Staj yönlendirmeleri
 • Staj imkanları ve destek sağlanması
  • Konuları Kariyer ve Mezunlar Ofisi destek sağlamaktadır.

   Staja karar verildikten sonraki staj uygulamaları aşağıdaki gibidir;

   1. Öğrenci staj yapacağı Firmayı belirler,
   2. www.isikun.edu.tr adresinden 3 adet ' Zorunlu Staj Formu' çıktısı alınarak kendi bilgileri doldurulur, formların her birine resim yapıştırılır, önce öğrenci imzalar sonrasında staj yapılacak firmadan imza – kaşe alınır,
   3. www.isikun.edu.tr adresinden ' Staj İşveren Bilgi Formu' çıktısı alınır ve staj yapılacak olan firmaya doldurtulup imza - kaşe alınır,
   4. Staj yapılacak firmadan imza ve kaşe alınan ' Zorunlu Staj Formu' Sırasıyla önce öğrencinin bulunduğu bölüm, sonrasında Fakültesinden ( Dekanlık ) imza alınır.
   5. ' Zorunlu Staj Formu'nda yer alan Staj başlangıç ve bitiş tarihleri staj yapılan süreye göre ( 20 – 40 gün ) doğru yazılmalıdır.
    *** Cumartesi ve Pazar günleri çalışılıyorsa staj yapılan firmadan Cmt. ve Pzr. çalışıldığına dair imzalı yazı alınmalıdır. Haftanın belirli günlerinde çalışılıyorsa zorunlu staj formunun tek nüshasının en üstüne haftada kaç gün ve hangi günler çalışıldığı belirtilmelidir.
    Genel tatillerde (Ulusal Bayram, Dini Bayram, Yılbaşı ) çalışılıp çalışılmadığı belirtilmelidir.
    Staj başlangıç – bitiş tarihleri için çalışılmayan günler hesaba katılmayarak staj süresine göre staj bitiş tarihi hesaplanıp yazılmalıdır.
   6. SGK açısından anne babadan faydalanma durumunu belirten beyan ve taahhütname formu eklenir.
   7. Kimlik fotokopisi eklenir.
   8. Tüm başvuru formları ve imzaları tamamlanan evraklar öğrenci tarafından Staj başlangıç tarihinden en az 20 gün önce Staj Koordinatörlüğü'ne teslim edilir.
   9. Staj Koordinatörlüğü öğrencinin Staja başlangıç tarihine göre SGK başlangıcı yapılır.
   10. Firmaya verilmesi gereken, Öğrencide kalması gereken ve staj koordinatörlüğünde kalması gereken nüshalar onaylanarak hazırlanır.
   11. Öğrenci tarafından staj başlangıcından 1-2 gün öncesi staj koordinatörlüğünden evraklarını teslim alır.
   12. Staj koordinatörlüğü staj bitiş tarihinden 10 gün sonrasına kadar SGK çıkışı yapılarak evrakları arşivlenir.

   İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesindeki stajları için;

   1. Enstitü ve Meslek Yüksekokulu tarafından Müdürlük'lere hitaben staj yapacak öğrenci listesiyle beraber üst yazı yazılır.
   2. Enstitü ve Meslek Yüksekokulu tarafından Raktörlük Makamı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne Kamu Hastanaleri Staj listesi üst yazısı yazılır.
   3. Yazılan yazılara cevaben İl Sağlık Müdürlüğü hem staj yapacak öğrencileri onayladığı hem de staj yapacak öğrenciler için belirlenen ücretleri gösteren fatura ile beraber ödemenin yapılacağı IBAN numarasının belirtildiği Kurumumuza üst yazı gönderir.
    *** Protokol stajları için Hastanelerle yapılan işlemlerin ayrıntıları Enstitü ve Yüksekokullar tarafında yer almaktadır.

   İlgili Dosyalar