Meslek Yüksekokulu

Paylaş

Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Hizmetleri Programı, ameliyathanelerde söz konusu cihaz ve malzemeleri etkin bir şekilde kullanıp ameliyat ekibinin bir parçası olacak deneyimli sağlık çalışanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ameliyathane Hizmetleri (Türkçe)

Ameliyathane Hizmetleri (Türkçe) (İ.Ö.)


Anestezi

Anestezi Programının temel amacı; Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesidir. İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi, yoğun bakım ve ağrı ünitelerindeki uygulamaların teorik alt yapısının oluşturulması, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi, uygulama dersleri ile de deneyim kazandırılması amaçlanmıştır.

Anestezi Programında eğitim süresi içeresinde Fizyoloji, anatomi, hastalıklar bilgisi, farmakoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi temel tıp bilimlerindeki eksiklikleri kapatılırken, Türk dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleriyle birlikte İngilizce bilgilerini arttırmaktadırlar. Mesleki dersler olarak Temel Anestezi dersleri ile reanimasyona yönelik derslerle desteklenmektedir. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Öğrenciler programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak 'Anestezi Teknikeri' ünvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Sağlık Bakanlığının son yılarda açmış olduğu kadrolara mevcut mezun anestezi teknikerlerinin büyük bir kısmı yerleşmiş durumdadır. Kamu kurumları dışında dışında özel hastane, poliklinikler de program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, poliklinik ve laboratuvarlar, tıp merkezleri, hıfzısıhha merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri vb), belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır. Programdan mezun olan öğrenciler "Hemşirelik', 'Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri" ile ' Sağlık Yönetimi' gibi bölümlere* dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.


Grafik Tasarımı Önlisans Programı

Grafik Tasarımı Önlisans Programı; alanlarına yönelik ihtiyaçları karşılayabilecek teknik ve mesleki niteliklerle donatılmış öğrencilerin sektöre kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Grafik Tasarımı (Türkçe)

Grafik Tasarımı (Türkçe) (İ.Ö.)


İlk ve Acil Yardım

Bu programda dört yarıyıllık eğitim süresi boyunca öğrenciler, acil hasta bakımı, resusitasyon, travma ve spor yaralanmaları, acil sağlik hizmetleri, ambulans eğitimi gibi alanlara özgü temel dersler ve uygulamalar ile mesleki bilgi, beceri ve tutum kazanmaktadır. Bununla birlikte genel farmakoloji, sağlık psikolojisi , ekg analizi, tıbbı deontoloji, iş sağlığı ve güvenliğine giriş dersleriyle de sağlık ekibinin yetkin bir parçası olarak mezun olurlar.

İlk ve Acil Yardım (Türkçe)

İlk ve Acil Yardım (Türkçe) (İ.Ö.)


Odyometri

Odyometri bölümü, insanların işitme problemleri ve duyma ile ilgili sorunlarını çeşitli test ve cihazlarla belirleyen, gerektiğinde işitme cihazı ya da değişik tedaviler uygulayan bilim dalıdır.

Odyometri (Türkçe)

Odyometri (Türkçe)(İ.Ö.)


Optisyenlik
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknolojinin gelişimi son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır.

Optisyenlik (Türkçe)

Optisyenlik (Türkçe) (İ.Ö.)


Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

Sağlık hizmetleri veya tıbbi teknolojiler alanında faaliyet gösteren kurumlarda etkin bir şekilde yönetim ve idari süreçlere yazılı ve sözlü iletişim, bilgilendirme, kayıt, kodlama, sınıflandırma, veri toplama, işleme, ve raporlama desteği veren çalışanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) (İ.Ö.)


Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi görüntüleme; radyolojik tekniklerle insan vücudunun incelenmesidir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) (İ.Ö.)


Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi laboratuvar teknikleri programının amacı, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde, hekimlerin hastanın durumuyla ilgili gerekli gördüğü rutin tetkik ve analizleri, sağlık kurumları bünyesinde laboratuvar cihaz ve aletlerini kullanarak yapan ve bulguları istenen standartlarda raporlayan yeterli bilgi ve teknik donanıma sahip teknikerler yetiştirmektir.

Tıbbi Laboratuvar Teknolojileri (Türkçe)

Tıbbi Laboratuvar Teknolojileri (Türkçe) (İ.Ö.)

İlgili Dosyalar