Meslek Yüksekokulu

Paylaş

Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Hizmetleri Programı, ameliyathanelerde söz konusu cihaz ve malzemeleri etkin bir şekilde kullanıp ameliyat ekibinin bir parçası olacak deneyimli sağlık çalışanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Hizmetleri (İ.Ö.)


Anestezi

Anestezi Programının temel amacı; Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesidir. İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi, yoğun bakım ve ağrı ünitelerindeki uygulamaların teorik alt yapısının oluşturulması, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi, uygulama dersleri ile de deneyim kazandırılması amaçlanmıştır.

Anestezi Programında eğitim süresi içeresinde Fizyoloji, anatomi, hastalıklar bilgisi, farmakoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi temel tıp bilimlerindeki eksiklikleri kapatılırken, Türk dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleriyle birlikte İngilizce bilgilerini arttırmaktadırlar. Mesleki dersler olarak Temel Anestezi dersleri ile reanimasyona yönelik derslerle desteklenmektedir. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Anestezi


Bilgisayar Programcılığı

Teknoloji, özellikle 2000'li yıllarla birlikte, gelişimini küreselleşmenin de etkisiyle tüm dünyada hissettirmeye başladı. Bu yıllar dünya ve Türkiye'de bilgisayar kullanımının yaygınlaşmaya başladığı zaman olarak kabul edilir. Günden güne daha fazla kullanıcının bilgisayara erişebilmesi doğal olarak daha çok bilgisayar ve yazılım üretimi yapılmasına sebep oldu. Bunun sonucunda da daha çok bilgisayar programcısına ihtiyaç doğdu. Durum öyle görülüyor ki ne kadar çok bilgisayar programcısı yetişirse yetişsin ihtiyaçlar karşılanamayacak. Çünkü geçen her gün yeni bir teknoloji hayata geçiyor ve programcılar bu teknolojiyi üretiyor. Yaşadığımız döneme de artık teknoloji dönemi ya da teknoloji çağı deniyor. Gelecek teknolojik gelişmelerin ardında kurulmaktadır.

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.)


Dış Ticaret

Günümüzde uluslararası teknoloji, ürün ve hizmet transferinin tüm dünya genelinde geçmiş yıllar ile kıyaslandığında çok daha ulaşılabilir olması, beraberinde yurtdışı ekonomik etkinliği de artırmış durumda. Global anlamda irili ufaklı birçok işletme gerek yarı mamul tedarik etme, gerekse tüketicinin ihtiyacını doğrudan karşılayacak nihai ürün temini için uluslararası ürün ve hizmetleri tercih etmekteler. Aynı zamanda söz konusu yarı mamul ve mamul üretiminin yurtiçinde gerçekleştirilerek uluslararası ekonomik çevreye transferi de ülke ekonomilerine büyük katkı sağlamaktadır. Dış ticaret programı öğrencileri, yurt dışı pazarlara yönelik ticaret fırsatlarını belirlemek ve yasal zorunluluklara uygun ithalat ihracat işlemlerini gerçekleştirmek üzere eğitim alırlar.

Işık Üniversitesi Dış Ticaret Programı, bu yoğun çalışma ortamında ihtiyaç duyulan yetkin meslek elemanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda programdan mezun olan öğrencilerin, dış ticaret mevzuatı, dış ticaret işlemleri, lojistik, hukuk ve yabancı dil alanlarında edinecekleri donanım ile birlikte sektörde tercih edilen çalışanlar olmaları amaçlanmaktadır.

Dış Ticaret


Grafik Tasarımı Önlisans Programı

Grafik Tasarımı Önlisans Programı; alanlarına yönelik ihtiyaçları karşılayabilecek teknik ve mesleki niteliklerle donatılmış öğrencilerin sektöre kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Grafik Tasarımı

Grafik Tasarımı (İ.Ö.)


İlk ve Acil Yardım

Bu programda dört yarıyıllık eğitim süresi boyunca öğrenciler, acil hasta bakımı, resusitasyon, travma ve spor yaralanmaları, acil sağlik hizmetleri, ambulans eğitimi gibi alanlara özgü temel dersler ve uygulamalar ile mesleki bilgi, beceri ve tutum kazanmaktadır. Bununla birlikte genel farmakoloji, sağlık psikolojisi , ekg analizi, tıbbı deontoloji, iş sağlığı ve güvenliğine giriş dersleriyle de sağlık ekibinin yetkin bir parçası olarak mezun olurlar.

İlk ve Acil Yardım

İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.)


Optisyenlik
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknolojinin gelişimi son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır.

Optisyenlik

Optisyenlik (İ.Ö.)


Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi görüntüleme; radyolojik tekniklerle insan vücudunun incelenmesidir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.)


Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi laboratuvar teknikleri programının amacı, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde, hekimlerin hastanın durumuyla ilgili gerekli gördüğü rutin tetkik ve analizleri, sağlık kurumları bünyesinde laboratuvar cihaz ve aletlerini kullanarak yapan ve bulguları istenen standartlarda raporlayan yeterli bilgi ve teknik donanıma sahip teknikerler yetiştirmektir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(İ.Ö.)

İlgili Dosyalar