İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Paylaş

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi (İktisat)

Ekonomi kıt kaynaklar ile sonsuz insan ihtiyaçlarını giderebilmek için en uygun yolları arayan bilim dalıdır. Ekonomi eğitimi görmek, öğrencilere ekonomi kuramlarını anlama ve özümseme olanağı sağladığı gibi, firma davranışından birey davranışına kadar çeşitli üretici/tüketici davranışlarını algılama, devletin/diğer kurumların yaptığı ekonomik tercih ve düzenlemelerin sebep ve sonuçlarını fayda-maliyet perspektifi ile irdeleme; küresel, bölgesel ve ulusal ekonomik konulara ilişkin sorunları analiz etme yeteneği kazandırır.

Ekonomi (İktisat) Programı (İngilizce)


İşletme

İşletmelerde sorunların giderek uluslararası boyut kazandığı günümüzde, bu sorunların belirlenme ve çözüm aşamalarında işletme-yönetim disiplini işlevinin daha önemli hale geldiğini dikkate alan İşletme Programı, bu alana yetkin profesyoneller kazandırmayı amaçlıyor.

İşletme Lisans Programı (İngilizce)


Psikoloji

Psikoloji Bölümü, insanların zihinsel, duygusal ve davranışsal yaşantılarına ve ilişkilerine yönelik bilimsel bilginin ve mesleki uygulamaların kazandırılması amacıyla kurulmuştur.

Psikoloji (İngilizce)

Psikoloji Programı (Türkçe)


Uluslararası İlişkiler

Küreselleşen dünyamızda devletlerin, uluslararası örgütlerle ve çok uluslu şirketlerle ilişkileri artış göstermiştir. Bu hızla değişen dinamikleri kavrayabilmek ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Uluslararası İlişkiler disiplini ortaya çıkmıştır.

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)


Uluslararası Ticaret ve Finansman

Küresel ekonominin gerektirdiği "ticarette tek dünya", sınırları zorlayan, bilgi teknolojilerine hakim, tam donanımlı, değişime ayak uydurabilen elemanların tercih edildiği bir dönemi başlattı. Bu vizyona uygun olarak yapılanan Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı da öğrencilere yoğun küresel rekabette ışık tutmayı amaçlıyor.

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)


Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri, işletme ve bilişim konularını bütünleştiren bir alandır. Kurumların bilişim sistemleri ile bilgi kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik bilişim ve yönetim dersleri ile oluşturulmuştur.

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

Yönetim Bilişim Sistemleri Programı

İlgili Dosyalar