Ücret ve Burslar

Paylaş

Ücret ve Burslar


1. Onur Bursu

 • YKS sonucuna göre yerleştiği programın puan türündeki sıralamada ilk 10 bin'e girerek Işık Üniversitesi'ne yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur.
 • Onur Bursu alan öğrenciye, her bir yıl için, 9 ay süre ile her ay, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda parasal destek verilir.
 • Üniversite'nin Şile Yerleşkesi'ndeki programlara kayıtlı öğrenciler Üniversite yurtlarında ücretsiz kalabilirler.
2. %100 Burs
 • YKS sonucuna göre Üniversite'ye %100 burslu yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur.
 • Bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.
3. %50 ve %25 Burs
 • YKS sonucuna göre Üniversite'ye %50 ya da %25 burslu yerleşen ve programa kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirimdir.
 • Bu öğrencilerden öğretim ücretinin yerleşme ya da kabullerinde belirlenen orandaki kısmı alınmaz.
4. Tercih İndirimi
 • YKS sonucuna göre Üniversite'nin bir programına yerleşip kayıt yaptıran ve bu programı ilk 5 sırada tercih etmiş olan öğrencilere verilen indirimdir.
 • Yerleştiği program ilk 5 tercihinde yer alan öğrenciden ödeyeceği tutar üzerinden öğretim ücretinin %25'i alınmaz.

5. Işık Sıralama İndirimi
 • Işık Üniversitesi tarafından Fakülteler, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenen başarı sıralamaları baz alınarak verilen indirimdir. YKS puanına göre öğrencinin başarı sıralaması baz alınır.
 • Belirlenen sıralamanın üzerinde olan öğrenciden, ödeyeceği tutar üzerinden öğretim ücretinin % 25'i alınmaz. Öğrenci Tercih İndirimi ile Işık Sıralama İndirimini aynı anda kullanma hakkına sahiptir.

AKADEMİK BİRİMLER BAŞARI SIRALAMASI SIRALAMA İNDİRİMİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 200.000 Ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden %25 indirim
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESi 150.000 Ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden %25 indirim
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ 300.000 Ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden %25 indirim
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  300.000 Ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden %25 indirim
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 200.000 Ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden %25 indirim
MESLEK YÜKSEKOKULU  700.000 Ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden %25 indirim
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 700.000 Ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden %25 indirim
6. Uluslararası Bakalorya İndirimi
 • Bir Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate) Programı'ndan mezun olduktan sonra, YKS sonucuna göre Üniversite'nin bir lisans programına ücretli yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirimdir.
 • Bu öğrencilerden öğretim ücretinin %50'si alınmaz.
7. FMV Işık Lisesi İndirimi
 • FMV Işık Liselerinden mezun olup, YKS'de ücretli veya indirimli yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirimdir.
 • Bu öğrencilerden, yerleştikleri programda ödemeleri gereken öğretim ücretinin %50'si alınmaz.
8. Darüşşafaka Lisesi Bursu
 • Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olduktan sonra, YKS sonucuna göre Üniversite'nin bir programına ücretli yerleşip kayıt yaptıran ve bu programı ilk 5 sırada tercih etmiş olan Üniversite'nin bir programına kabul edilip kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur.
 • Bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.
9. Şişli Terakki Lisesi İndirimi
 • Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra, YKS sonucuna göre Üniversite'nin bir programına ücretli veya %25 indirimli yerleşip kayıt yaptıran ve bu programı ilk 5 sırada tercih etmiş olan; Üniversite'nin bir programına kabul edilip kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirimdir.
 • Bu öğrencilerden öğretim ücretinin %50'si alınmaz.
10. FMV İndirimi
 • FMV bünyesindeki bir eğitim kurumunda veya Işık Üniversitesi'nde en az 1 yıldır kadrolu çalışanların Üniversite'de öğrenim gören çocuklarından ödemeleri gereken öğretim ücretinin %50'si alınmaz.
11. Feyziyeliler Işıklılar Derneği (FID) İndirimi
 • FID üyelerinin çocuklarına verilen indirimdir. Bu öğrencilerden ödemeleri gereken öğretim ücretinin %25'i alınmaz.
12. Işık Üniversitesi İndirimi
 • Işık Üniversitesi'nin herhangi bir programından mezun olup, YKS sonucuna göre Üniversite'ye ücretli yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirimdir.
 • Bu öğrencilerden öğretim ücretinin %50'si alınmaz.
13. Şile İndirimi
 • Şile ilçesindeki bir liseden mezun olan, YKS sonucuna göre Üniversite'nin bir programına ücretli yerleşip kayıt yaptıran ve bu programı ilk 5 sırada tercih etmiş olan öğrencilere verilen indirimdir. Bu öğrencilerden öğretim ücretinin %75'i alınmaz.
 • Şile ilçesinde kendisi veya ailesinin en az 3 (üç) yıldır ikamet etmekte olduğunu belgeleyen, YKS sonucuna göre
 • Üniversite'nin bir programına ücretli ya da % 50 bursla yerleşip kayıt yaptıran ve bu programı ilk 5 (beş) sırada tercih etmiş olan öğrencilere verilen indirimdir. Bu öğrencilerden öğretim ücretinin %75'i alınmaz.
14. Meslek Lisesi İndirimi
 • Meslek Liselerinden ilgili Meslek Yüksekokulu Programına kayıt olan öğrencilerimizden, Mütevelli Heyeti kararı ile, ödeyecekleri öğrenim ücretinden %10 Meslek Lisesi indirimi yapılır.
15. Şehit Çocuğu Bursu
 • Türk Silahlı Kuvvetleri şehitleri, Kolluk Gücü şehitleri, Kamu Görevlisi şehitleri ve 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarından Üniversite'ye yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur.
 • Bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.
16. Gazi Çocuğu İndirimi / Bursu
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Kolluk Gücü, Kamu Görevlisi ve 15 Temmuz gazilerinin çocuklarından Üniversite'ye yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirimdir.
 • İndirim oranı %25 - %100 arasında olabilir.
17. Kardeş İndirimi
 • Üniversite'nin ücretli programlarına aynı anda kayıtlı kardeşlerin her birinin öğretim ücretinden %25'i alınmaz.
18. Spor Bursu
 • Üniversite'nin ön lisans ya da lisans programlarından birinde kayıtlı ve milli takım kadrosunda yer alan öğrencilerden, sporcu lisansları devam ettiği ve Üniversite takımında yer aldıkları süre boyunca öğretim ücreti alınmaz.
 • Üniversite'nin ilgili dalda takımı olmaması halinde, öğrencinin hangi okul takımında yer alacağı veya Sağlık,
 • Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın görüşü ve Burs Komisyonu önerisi ile Üniversite Yönetim Kurul'u karar verir.
19. Başarı Burs ve İndirimleri
 • Üniversite'nin lisans ve ön lisans programlarında her yarıyıl sonundaki YNO'ya göre başarı sıralamasında, kendi programlarındaki ücretli ya da indirimli öğrenciler arasında ilk üç dereceye giren öğrencilere verilen burs ve indirimlerdir. Sıralamaya göre yarıyıl öğretim ücretinin;
 • - Birinciden: %100'ü, - İkinciden: %80'i, - Üçüncüden: %60'ı alınmaz.
20. Çalışma Desteği
 • Çalışma desteği, öğrencilere Üniversite'nin birimlerinde çalışmaları karşılığı sağlanan parasal destektir.

 

İlgili Dosyalar