Uluslararası Fırsatlar

Paylaş

Uluslararası Fırsatlar

Uluslararası Programlar

Avrupa'nın çeşitli kurumlarıyla yükseköğrenim düzeyinde değişim programlarından ortak müfredat oluşturmaya kadar geniş bir yelpazede işbirliği sağlamayı amaçlayan Erasmus+ Programı ile öğrenciler, öğrenimlerinin belirli bir bölümünü yurt dışında sürdürme olanağına sahip olur. Erasmus+ Hareketliliği'nden faydalanacak öğrenciler Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan hibelerle desteklenir. FMV Işık Üniversitesi öğrencileri Erasmus+ kapsamında ikili anlaşma sağlanan üniversitelere bir ya da iki dönemliğine değişime gidebilir, Staj Hareketliliği kapsamında Avrupa'da 2 ila 12 ay staj yapabilir. Uluslararası Ofis, Erasmus+ Programı dışında kalan Avrupa Gönüllü Hizmeti, Jean Monnet Burs Programı, Gençlik Değişimleri gibi Avrupa Birliği'nin diğer değişim ve burs fırsatları hakkında öğrencileri bilgilendirir ve işbirliğimiz bulunan üniversitelerle ortak uluslararası yaz okulları ve Study Abroad Programları düzenler.

Uluslararası İşbirlikleri

Akademik gelişimin dünya üniversiteleriyle karşılıklı güçlü ilişkiler kurmaktan geçtiğine inanan FMV Işık Üniversitesi, pek çok ülkede bulunan saygın üniversitelerle ortak çalışmalar yürütür. Saygın eğitim kurumlarının yer aldığı Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association - EUA) üyesi olan FMV Işık Üniversitesi'nin ayrıca BUSINET, DUKENET, International ICT Networks ve EAIE üyelikleri bulunmaktadır.

Uluslararası akademik işbirliği ve proje ortaklıklarının geliştirilmesi amacıyla uluslararası eğitim fuarlarına katılım sağlanmakta, üyesi olduğumuz akademik ağlardaki ortaklarımızla çalışmalar yapılmakta, eğitim odaklı çalıştaylar ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek üzere misafir öğretim üyeleri üniversitemize davet edilmektedir. FMV Işık Üniversitesi, Erasmus+ kapsamında tüm Avrupa ülkelerinde toplamda 98 yükseköğretim kurumuyla gerçekleştirdiği işbirliği anlaşmalarının yanında, Erasmus+ kapsamı dışında ABD'de 4, Kazakistan'da 1, Meksika'da 1 ve İsrail'de 1 yükseköğretim kurumuyla mevcut bulunan aktif işbirliği anlaşmaları sayesinde uluslararası yetkinlikte mezunlar yetiştirmektedir. Bugün itibariyle dünyanın 23 ülkesinden tam zamanlı uluslararası öğrenci, FMV Işık Üniversitesi'nde öğrenimine devam etmektedir.

Uluslararası Öğrenci Temini
Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ofis yurtdışı tanıtım etkinliklerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, yükseköğrenim alanında tanınırlığının arttırılması ve uluslararası tam zamanlı öğrenci kazanımı başta olmak üzere FMV Işık Üniversitesi'nin Uluslararasılaşma hedefleri doğrultusundaki faaliyetlerinin gerçekleşmesini koordine eder. Uluslararası fuar ve etkinliklere katılım göstererek, kampüsteki tam zamanlı uluslararası öğrenci nüfusunun arttırılması ve çok kültürlü bir akademik ortamın sağlanması yönündeki çalışmaları yürütür.

FMV Işık Üniversitesi'nin sunduğu kaliteli eğitim olanaklarının uluslararası platformlarda seçkin yükseköğrenim kurum ve kuruluşlarına aktarılması ve seçkin işbirlikleriyle her yıl farklı ülkelerden tam zamanlı uluslararası öğrenci kazanımı sağlanmaktadır.

İlgili Dosyalar