Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Paylaş

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Modern ihtiyaçlara göre tasarlanmış olan Bilgisayar Mühendisliği Programı bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinin kuramsal temelleri, bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılımı ve bilgi teknolojileri uygulamaları alanlarında güçlü bir eğitim veriyor.

Bilgisayar Mühendisliği Programı (İngilizce)


Biyomedikal Mühendisliği

Hastalıkların erken tanı ve tedavisinde sağlık teknolojilerinin etkin kullanımı büyük önem taşımaktadır. Biyomedikal Mühendisliği programının başlıca amacı; mühendislik deneyimlerinden yararlanarak sağlık teknolojilerine yönelik yeni cihaz, süreç, sistem ya da yaklaşımları geliştirebilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

Biyomedikal Mühendisliği Programı (İngilizce)


Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Teknolojik yenilikleri şekillendiren disiplinlerin merkezinde yer alan Elektrik Elektronik mühendisliği, günümüz dünyasında en geniş uygulama alanı bulunan mühendislik dallarından biridir. Disiplinin güncel konularında, tasarım ve uygulama çalışmalarına odaklı nitelikli bir eğitim vermek programın temel amacıdır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı (İngilizce)


Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisleri diğer mühendislik branşlarından farklı olarak finans, turizm, gıda, sağlık ve havacılık gibi hizmet sektörlerinden; enerji, tarım, otomotiv, beyaz eşya ve tekstil gibi üretim sektörlerine uzanan geniş bir yelpazede çalışıyor.

Endüstri Mühendisliği Programı (İngilizce)


İnşaat Mühendisliği

İnşaat mühendisliği insanlık tarihi ile başlayan tek mühendislik dalıdır. Bunun yanı günün gereksinim ve gelişim teknolojisine paralel olarak yapılanan ve gelişen bir inşaat mühendisliği programı her dönemde, haklı olarak, mühendis olmayı düşleyen lise mezunlarının önde gelen isteklerinden biri olmuştur. Bu bakış açısı ile Ülkemizin gereksinimlerini göz önüne alarak programını şekillendiren IŞIK Üniversitesi İnşaat Bölümü 2011 yılında öğretime başlamıştır.

İnşaat Mühendisliği Programı (İngilizce)


Makine Mühendisliği

İnsanlığın yaşam kalitesini geliştirmeyi ana gaye edinen ve temel mühendislik dallarının en önemlilerinden birisi olan Makine Mühendisliği, sadece meslek olarak Makine Mühendisliğini seçenlere değil, ileride farklı alanlara yönelmeyi hedefleyenlere de mükemmel bir altyapı olanağı sağlıyor.

Makine Mühendisliği Programı (İngilizce)


Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği; Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilgisayar Mühendisliği dallarının yöntem ve teknolojik ürünlerini kullanarak akıllı kontrol ve otomasyon sistemlerinin tasarımını, imalatını ve işletilmesini sağlayacak mezunların yetiştirilmesini amaçlayan disiplinlerarası yeni bir mühendislik dalı.

Mekatronik Mühendisliği Programı (İngilizce)


Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği programı her gün doğrudan veya dolaylı olarak kullandığımız binlerce bilgisayar yazılımının tasarımından testlerine kadar bütün süreçleri konusunda uzman mühendisleri yetiştiriyor. Yeni ve son derece dinamik olan bu program, endüstride ile oluşan önemli sayıda uzman mühendis ihtiyacı doğrultusunda oluştu ve şekillendi.

Yazılım Mühendisliği Programı (İngilizce)

İlgili Dosyalar