2011 ve Öncesi Kayıtlı EFL Öğrencilerinin Dikkatine

2011 ve Öncesi Kayıtlı EFL Öğrencilerinin Dikkatine

Kayıt tarihlerinin uzatılması ve Erken Çıkış Sınav tarihi hakkında

Işık Üniversitesi Senatosu'nun 18 Eylül 2012 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca Eylül ayı çıkış sınavında başarısız olan 2011 ve öncesi kayıtlı öğrenciler İngilizce derslerinin yanısıra Bölümlerinin zorunlu dersi olarak verilmekte olan Türkçe (2 kredi), Tarih (2 kredi), IT 101 (3 kredi), ECO 101 (3 kredi) olmak üzere toplam 10 kredilik lisans derslerini alabileceklerdir. 

Öğrencilerimizin mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri için son gün 24 Eylül 2012 Pazartesi günüdür. Kayıt yenilemeler 24-28 Eylül 2012 tarihleri arasındadır.  

Çıkış sınav tarihi 16-18 Ocak 2013 olarak Akademik Takvimde belirlenmiştir.  

Bilgilerinize duyurulur.  

EFL Program Başkanlığı

İlgili Dosyalar