Close

Summer Exit Exam (Yaz Dönemi Çıkış Sınavı)

Back

Summer Exit Exam is going to be given on 1st of August, Thursday. Please, be in SFL building at 09:00. Bring your ID cards with a photo on it. 

Yaz Dönemi Çıkış Sınav Tarihi: 1 Ağustos, Perşembe
Lütfen saat 09:00'da SFL binasında olunuz. Yanınızda fotoğraflı bir kimlik getiriniz.

The Academic Calendar link (Akademik Takvim linki)