Paylaş

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
SAP2000 ile yapı tasarımı temelleri
Dr. Öğr. Üyesi Önder Umut - İnşaat Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Bora Akşar - İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bu derste yapı analiz programı SAP2000 ile deprem karşısında yapıların davranışları incelenecektir. Ders kapsamında ele alınacak başlıklar aşağıda verilmiştir.

  • Yapı Mühendisliğinin çalışma alanları,
  • Temel kuvvetler,
  • Malzemeler,
  • Tasarım kriterleri,
  • Deprem etkileri
  • SAP2000'de yapı modeli kurulması
  • Yükler altında yapı davranışı
  • Genel değerlendirmeler

İlgili Dosyalar