Paylaş

Nöropsikolojiye Giriş

Nöropsikolojiye Giriş
Dr. Öğr. Üyesi Elif Yıldırım - Psikoloji Bölümü

Genel olarak, sinir sistemini inceleyen nörobilim, anatomi, fizyoloji, biyoloji, nöroloji, hücre bilimi ve psikoloji gibi alanlarını birleştiren disiplinler arası bir bilim dalıdır. Psikolojinin farklı alt alanlarından elde edilmiş birçok bilgi nörobilim alanındaki teorilerin ya da bulguların alt yapısını oluşturmaktadır. Buna ek olarak, nörobilim alanında elde edilen birçok bilgi psikoloji bilimi için de kaynaklık etmektedir. Hatta psikolojinin alt alanı olan nöropsikoloji alanı, beyin yapısı ve işleyişi ile normal ve anormal davranışlar arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu derste nöropsikoloji alanının tanıtılması planlanmaktadır.

Ders sırasında yanıtlanacak sorular aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Nörobilim ve nöropsikoloji nedir?
  • Beynin yapısı ve işleyişi nasıldır?
  • Beyni nasıl inceleriz?
  • Temel kognitif işlevler nelerdir?
  • Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda beynin yapısı ve işleyişi nasıl farklılaşır?
  • Nöropsikolojik değerlendirme nedir, nasıl yapılır?

Ders sırasında nöropsikoloji çalışmaları için oldukça büyük öneme sahip olan H.M, Phineas Gage gibi bazı vaka örnekleri incelenecektir. Buna ek olarak, nöropsikolojik değerlendirme anlatılırken, öğrenciler ile bazı uygulamalar yapılacaktır.

İlgili Dosyalar