Paylaş

Sinema'ya Giriş, Sanal Stüdyo ve Yayın Uygulaması

Sinema'ya Giriş, Sanal Stüdyo ve Yayın Uygulaması
Dr. Öğr. Üyesi R. Onur Eroğlu
Öğr. Gör. Ahmet Tunçberk

Ders teorik ve uygulama olmak üzere iki ayrı oturumdan oluşacaktır. İlk oturum çok amaçlı salonda ikinci oturum ise Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi TV Stüdyosunda gerçekleştirilecektir. 60 dakika + 120 dakikalık, 2 oturum olarak planlanan bu dersin hedefi sinema, medya ve iletişim alanlarında kariyer planlayan Lise 11 ve 12. sınıflar için disipline ait temel bilgileri aktarmak ve daha sonra da uygulamalı bir çalışmayla alana ilişkin ilk tecrübelerini yaşatmayı hedeflemektedir. Oturumlara ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir:

1. Oturum:
Eğitimin teorik kısımda tek yönlü bir seminer yerine öğrencileri de işin içine alacak katılımcı bir süreç planlanmaktadır. Sinemaya ilişkin temel bilgilerin soru cevap yöntemiyle birlikte keşfedilmesi hedeflenmektedir. Bu süreç içinde öğrencilerin kariyer hedeflerine yönelik eğilimlerinin saptanması ve bu yönde seminerin yönlendirilmesi temel hedeftir. Dolayısıyla içerik esnek olarak planlanacak katılımcı öğrencilerin soruları ve merakları doğrultusunda sunum yönlendirilecektir. Birinci oturumda genel olarak sinema ve film yapımına dair bir giriş yapıldıktan sonra yaratıcı metin ve öykü üzerinde durulacak, ardından film janraları hakkında genel bilgi verilerek katılımcı öğrencilerle birlikte sinema, sanat, tasarım, estetik ve eleştiri üzerine karşılıklı sohbet edilecektir.

2. Oturum:
İkinci oturumda ise öğrencilere gerçek bir sanal stüdyo tecrübesi kazandırmak hedeflenmektedir. Bu aşamada öğrencilere TV Stüdyosuna alınacak 20 dakikalık bir ön bilgilendirme doğrultusunda sanal stüdyo kavramı, çekim süreci ve teknik ekipman tanıtılacak daha sonra katılımcı öğrencilere roller belirlenerek her birine bir görev verilerek sanal stüdyoda öğretim elemanlarının rehberliğinde bir haber çekmeleri istenecektir. Daha sonra yapılan bu çekimin kurgusunun yapımı anlatılacak ve öğrencilerin katılımı ile kurgu da tamamlandıktan sonra, katılımcı öğrenciler tarafından hazırlanan çekim üniversitemiz kurumsal USB çubuğuna kaydedilip anı olarak verilecektir. Bu oturumda, sanal stüdyonun çalışma prensibinin yanı sıra, hayal gücü, TV ve film teknikleri, sanal stüdyoda reji, kamera, ışık gibi teknik konular, kameraların kayıt becerileri ve bu kapsamda kullanım teknikleri, resim seçme, kaydetme, simülasyon gibi konular pratik uygulama doğrultusunda anlatılacaktır.

İlgili Dosyalar