Paylaş

Temel Tasarım Uygulamaları

Temel Tasarım Uygulamaları
Dr. Öğr. Üyesi Derya Karadağ

İki kısım olarak yürütülecek dersin ilk bölümünde temel tasarım kavramları üzerinde kuramsal olarak ele alınacak, zaman içinde temel tasarım yaklaşımlarındaki değişiklikler ve bilgisayar teknolojilerinin gelişen donanım ve yazılımlar üzerinden temel tasarım yaklaşımlarında yarattığı etkiler ile tasarımda bilişim kavramları ve uygulamaları üzerine durulacaktır.

Dersin ilk kısımda aşağıdaki konular üzerinde durulacaktır:

  • tasarım düşüncesi, temelleri ve metodolojileri,
  • bilgisayar teknolojileri ve tarihsel süreçte tasarım alanında etkileri,
  • tasarımda bilişim kavramları ve uygulamaları,
  • tasarımda bilişim kavramları ve uygulamalarının güncel uygulama örnekleri,
  • tasarım sürecinde parametre ve algoritma kavramları ve kullanımı,
  • hesaplamalı (işlemsel) tasarım kavramları.

Yukarıda detayları verilen seminerin ardından ikinci kısımda uygulamaya yönelik katılımcı bir atölye süreci planlanmıştır. Bu bölümde, katılımcı öğrencilerin ders yürütücüsü tarafından kendilerine sunulan bir tasarım problemine çözüm olarak bir algoritma oluşturmaları beklenmektedir. Süreç ders yürütücüsünün rehberliğinde fikir alışverişi ve yaparak öğrenme yöntemleri ile yürütülecektir. Daha sonra öğrenciler tarafından önerilen algoritmalar herhangi bir dijital araç kullanmadan (bilgisayar desteği olmadan), kendi elleriyle geleneksel yöntemlerle gerçek malzeme kullanımı ile atölye ortamında üretilecektir. Bu yolla hesaplamalı tasarım sürecinin esaslarının temel düzeyde deneyimlendirilmesi hedeflenmektedir.

Dersin son bölümünde yapılan çalışma üzerine öğrencilerle değerlendirme yapılıp dijital araçlar ve teknolojik gelişmeler ışığında tasarım süreçleri konusunda bir toplu değerlendirme hedeflenmektedir. Dersin temel öğretim çıktısı; katılan öğrencilerin hesaplamalı tasarım konusunda temel bilgi edinmeleri, yapılan uygulama ile ilk tecrübelerini kazanmalarıdır.

İlgili Dosyalar