Paylaş

Biyomedikal Sinyal İşleme

Biyomedikal Sinyal İşleme
Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Murat Demirer - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Nöral kodlama, plastisite ve buna bağlı beyin Bilgisayar ara yüzleri, beynin nöral kodlama yapıları ve plastisite kavramlarının işaret işleme yöntemleriyle nasıl anlaşıldığı ve bu bağlamda Elon Musk'ın nöral tül (NauraLink) gibi yüksek hızlı nöral ara yüz tasarımlarının nasıl geliştirildiği anlatılacaktır. Bu kapsamda sinyal işleme yaklaşımları irdelenecektir. Beynin mühendislik ile nasıl birleştirildiği işlenecektir.
Ders kapsamında ele alınacak başlıklar aşağıda belirtilmektedir:

  • Beynin karmaşıklık seviyesi ve elektriksel davranışının anlaşılması
  • Diken dizileri ve kayıtları, bu alanda oluşturulan veri tabanları
  • Biyomedikal sinyal alanında spektral ve dalgacık işleme yaklaşımlarının ve kullanılan çok kanallı elektrot mimarileri, işlemsel kuvvetlendirme devrelerinin analizi
  • Nöral mühendisliğin geleceği

İlgili Dosyalar