Paylaş

Sinyalize Kavşak Tasarımı

Sinyalize Kavşak Tasarımı
VİSSİM ile kavşak tasarımı temelleri
Dr. Öğr. Üyesi Ali Sercan Kesten - İnşaat Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Göker Aksoy - İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bu derste trafik mikro simülasyon programı VISSIM ile hemzemin bir kavşağın geometrisi ve sinyal süreleri tasarlanacaktır. Ders kapsamında ele alınacak başlıklar aşağıda verilmiştir.

  • Ulaştırma Mühendisliğinin çalışma alanları,
  • Temel trafik akım ilişikileri,
  • Taşıt türleri ve özellikleri,
  • Kavşak tasarım kriterleri,
  • Saha çalışmaları ve trafik verileri
  • VISSIM'de trafik modeli kurulması
  • Tasarlanan kavşağın hizmet düzeyinin belirlenmesi
  • Genel değerlendirmeler

İlgili Dosyalar