Paylaş

İklim Değişikliği

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk

İçerik: İklim değişikliği, bu yüzyılda yaşayan insan toplumlarının karşılaştığı en önemli ve geniş kapsamlı zorluklardan biridir. İklim tüm zamansal ve mekansal ölçeklerde değişme eğilimindedir. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin kanıtları, farklı mekansal ve zamansal ölçeklerde güçlenmektedir. İklim değişikliği ekolojik, sosyal ve ekonomik sistemlere zarar vermektedir. Orman yangınları, tropikal siklonlar, şiddetli yağış veya kar, kuraklık vb. gibi aşırı hava olaylarının şiddetinde ve sıklığında artış meydana geldi. Bu derste iklim değişikliğinin fiziksel temeli, sera etkisi, sera gazları, geçmişin iklimleri, yirmi birinci yüzyılda ve ötesinde iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin etkileri işlenecektir.

İlgili Dosyalar