Paylaş

Veri Betimleme

Dr.Öğr.Üyesi İsmail Kayahan
 
İçerik: Bu derste Veri kavramının önemi üzerine temel bilgiler verilecektir: veri toplama, veri saklama, veri analizi, veri madenciliği. Veri betimlemenin mühendislik ve sosyal bilim disiplinlers arası önemi ortaya konulacaktır. Şu konular üzerine bir akış planlanmaktadır.
  • Veriyi basit grafiksel gösterimlerle özetleyerek sunma
  • Aritmetik ortalama, mod, medyan, varyans gibi çeşitli betimleyici istatistik hesaplamaları yapabilme
  • Grafiksel gösterimlerin, tanımlayıcı istatistik hesaplamaları ile ilişkilerini anlama
  • Veri analizleri ve grafiklerin oluşturulabilmesi için kullanılan istatistik paket programları hakkında genel bilgi

İlgili Dosyalar