Paylaş

Uluslararası Siyasal Dinamikler

Uluslararası Siyasal Dinamikler
Prof. Dr. Ödül Celep - Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dersin kapsamında uluslararası siyasal dinamikler hem temel kavramlar hem de güncel gelişmelere referansla incelenecektir. Dersin amacı, güncel konu ve örneklerden yola çıkarak, uluslararası siyasal dinamiklerin nasıl analiz edilebileceğini öğrencilere göstermektir. Sınıf içi tartışmalarla desteklenecek bu interaktif yaklaşım aşağıdaki başlıkları kapsayacaktır:

  • Uluslararası sistemden ne anlıyoruz?
  • Siyasal sistemlerin belli başlı aktörleri kimlerdir?
  • Siyasal aktörler nasıl karar alırlar?
  • Dünya Siyasetinde Güncel Konu ve Sorunlar: Demokrasi ve Demokratikleşme, Popülizmin yükselişi, Küresel ısınma, Covid-19 salgını, Ukrayna krizi
  • Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş Sonrası Dönemler
  • Savaşların ortadan kalktığı ve kalıcı barışın kurulduğu bir dünya mümkün müdür?
  • Savaşların ortadan kalktığı ve kalıcı barışın kurulduğu bir dünya mümkün müdür?

İlgili Dosyalar