Paylaş

Sağlık Psikolojisine Giriş

Sağlık Psikolojisine Giriş
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Deveci – Psikoloji Bölümü

Sağlık psikolojisi sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklılığın sürdürülmesi, hastalıkların önlenmesi ve hastalıklara neden olan faktörlerin araştırılması ile sağlık politikalarına ve sağlık sistemine katkı sağlamayı amaçlayan psikolojisinin önemli alt alanlarından biridir. Sağlık psikolojisini tanıtmayı hedefleyen bu dersin genel amacı ise sağlık psikolojisinin ne olduğunu, hangi alanları kapsadığını ve sağlık psikologlarının çalışma alanlarının neler olduğunu öğrencilere aktarmaktır. İki bölümden oluşan bu giriş dersinde sağlık psikolojisinin tanımı yapılacak, sağlık davranışını açıklayan kuramlardan Sağlık İnanç Modeline kısaca değinilecek, baş etme ve sosyal desteğin sağlık ile ilişkisine vurgu yapılarak vaka örneği verilecektir.

Derste ele alınacak konular:

  • Sağlık Psikolojinin Tanımı
  • Sağlık Psikolojisinin Geçmişi
  • Sağlık İnanç Modeli
  • Baş Etme ve Sağlık
  • Sosyal Destek ve Sağlık
  • Yaşanmış bir öykü: Vaka Örneği

İlgili Dosyalar