Paylaş

İç Mekan Tasarımında Yapay Zeka

Dr. Öğr. Üyesi Derya Karadağ
Öğr. Gör. Betül Ozar
 
Ders İçeriği: Yapay zeka teknolojilerinin iç mimari tasarım alanında kullanımına yönelik bir çalışma yapılarak yapay zeka, tasarım ve tasarımcı ilişkisi tartışılacaktır. Dersin amacı tasarım sürecinde kullanılan güncel metodolojiler konusunda öğrenciye farkındalık kazandırmaktır. Dersin temel öğretim çıktısı ise yapay zekâ araçlarının tasarım amaçlı kullanımı konusunda öğrencilerin temel düzeyde bilgi edinmeleri ve yapılan uygulama ile ilk tecrübelerini kazanmalarıdır.
  • Tasarımda bilişim kavramları,
  • Mekansal temsil ve ifade,
  • Yapay zekanın tanımı ve tarihsel süreci,
  • Tasarım alanında yapay zekâ kullanımı,
  • Yapay zeka ile iletişim modelleri.

İlgili Dosyalar