Close

Burslar

Back

 • Burs hangi durumlarda kesilir? Kesilen bursu tekrar alabilme olanağı var mı?

  Işık Üniversitesi'nin burslu programlarına yerleşen öğrencilere sağlanan burs öğretim ücretini kapsar. Bu şekilde burs alan öğrencilerden yabancı dil hazırlık öğremini iki yıl sonunda başarı ile bitiremeyip tekrarlamak zorunda kalanların bursu kesilir. Ancak bursu kesilenlerin yabancı dil hazırlık öğrenimini başarıyla tamamlayarak lisans öğrenimlerine başlamaları durumunda kendilerine bursları tekrar bağlanır. Verilen burs yabancı dil hazırlık öğretimi için 2 (iki), lisans öğretim süresi için genel not ortalamasına bağlı olmaksızın kesintisiz 5 (beş) yıldır.

 • Aynı anda birden fazla burstan yararlanılabilir mi?

  Aynı anda birden fazla burstan yararlanılamamaktadır. Öğrenci için kapsamı en yüksek olanı tercih edilmektedir.

 • Işık Üniversitesi öğrencisi olduktan sonra nasıl burs kazanabilirim?

  İngilizce Hazırlık Programı'ndan sonraki her akademik yıl sonunda, o yıl için bağlı oldukları öğretim programında belirtilen normal ders yükünü alıp, akademik yıl not ortalaması sıralaması itibarıyla okudukları bölümde ücretli ve kısmi burslu öğrenciler arasında birinci, ikinci ve üçüncü olan ve akademik yıl not ortalaması 3,0 (üç) ve 3,0'ın üstünde olan öğrencilere verilen burstur. Bursun Süresi bir ( 1 ) yıldır .

  Sıralama Burs Oranı
  Bölüm Birincisi Öğretim Ücreti Ödemez
  Bölüm İkincisi Öğretim ücretinin %75'ini ödemez
  Bölüm Üçüncüsü Öğretim Ücretinin %50'sini ödemez