Paylaş

Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi
Doç. Dr. Berna Akçınar – Psikoloji Bölümü

Gelişim psikolojisi, doğum öncesi dönemden yaşamın sonuna kadar olan süreçte, bireylerin fiziksel, bilişsel, sosyal-davranışsal ve duygusal gelişimlerin, biyolojik ve sosyal-kültürel etmenlerden nasıl etkilendiğini bilimsel yöntemler ve teknikler aracılığıyla betimleyen ve açıklayan bir bilim dalıdır. Doğum öncesi, bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık olarak farklı gelişimsel evreleri kapsar ve bu evrelerdeki fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim aşamalarını inceler. Gelişim psikolojisi araştırmaları, güncel görgül çalışma bulgularını takip edilerek ve sosyal-tarihsel, karşılaştırmacı ve eleştirel bir perspektiften tartışır.

Dersin temel amacı, gelişim psikolojisinin temel ilkelerini anlamak, ekolojik sistemler kuramı çerçevesinde sosyal-kültürel etkenleri anlamak, bağlanma kuramı ile ebeveynlik davranışları ve birey gelişimi arasındaki bağlantıları tartışmaktır.

Derste işlenecek konular:
- Gelişim psikolojisinin temel ilkeleri
- Ekolojik Sistemler Kuramı
o Mikro ve Makro sistemlerin önemi
o Ebeveynlere yönelik destek mekanizmaları
- Bağlanma Modeli ve Ebeveyn Tutumları
o Olumlu disiplin yöntemleri
o Güvenli ve güvensiz bağlanma şemaları
o Güvenli bağlanma temelli oyunlar

İlgili Dosyalar