Paylaş

Mimari Mekanın Gerçek ve Sanal Deneyimi

Mimari Mekanın Gerçek ve Sanal Deneyimi
Doç.Dr. Elif Süyük Makaklı - Arş.Gör. Betül Uçkan – Mimarlık Bölümü

Bu ders mekan kavramanı sorgulayan uygulamalı bir ders olarak kurgulanmıştır. Mekanın fizikselliği, biçimi ve içeriğini şekillendiren ana unsurlar kültürel, toplumsal, algısal ve düşünsel kodlar ile ilintilidir. Sadece fiziksel bir olgu olarak değil, algısal faktörler, insana hissettirdikleri, insanın mekânla etkileşimi bağlamında açıklanabilen mekân kavramı, ölçülebilen nesnel, üç boyutlu fizikselliğinin yanı sıra duyularla tanımlanan öznel ve soyut bir boyut da içermektedir. İnternet, bilgisayar, yeni iletişim ağları, farklı teknolojiler hayatımızı değiştiren büyük yenilikler sunarken bunların mekan kavramı, mekan tasarımıyla ilgili getirdiği yeni açılımlar mimaride kullanılan ifade yöntemlerini ve etkileşim modellerini de değiştirmiştir. Üretilen sanal mekan çalışmaları, mekan algısı, tasarımı ve deneyiminde yeni ufuklar açarak, yeni sorular sordurup farklı cevaplar ürettiren ortamlar yaratmaktadır. Ders kapsamında ilk bölümde fiziksel mekan üzerine bir tartışma etkinliği yapılacaktır. İkinci bölümde fiziksel mekan ve sanal mekan kavramlarının anlaşılması için mekanın anlamı ve algısı geniş bir perspektiften aktarılacaktır. Öğrencilerin mekanın katmanlarını keşfetmeleri için binalar, deneyler, tasarımlar ve sanat çalışmalarını içeren örnekler tartışılacaktır. Dersin üçüncü bölümde 'Kampüste sanal x gerçek tur' atölye çalışması ile devam edecektir. Kurgulanacak sanal rota ile deneyimlenecek mimari mekanların mekansal özellikleri ve anlamı atölye ortamında keşfedilecek ve tartışılacaktır. Son bölümde atölye çalışmalarında elde edilen mekânsal analizler üzerinden mekan deneyimine dair tartışmalar ve değerlendirmeler yapılacaktır.

Derste tartılaşacak konu ve kavramlar:
• Mekan nedir?
• Fiziksel Mekan ve Sanal Mekan kavramları
• Mimari mekanın anlamı ve özellikleri
• Mekan algısı ve deneyimi
• Mekan ve kullanıcı arasındaki karşılıklı etkileşim ve ilişki

İlgili Dosyalar