Paylaş

Deneysel Tipografi: Font Tasarımı Atölyesi

Deneysel Tipografi: Font Tasarımı Atölyesi
Öğr. Gör. Selçuk Öziş - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

AMAÇ: Bir Günlük Üniversiteli Programı için Görsel İletişim Tasarımı alanına yönelik olmak üzere Deneysel Tipografi dersine yönelik ders planıdır. Sanat ve tasarım alanında tipografinin deneysel yaklaşımının öğrencilere açıklanması, görsel iletişim kavramı ile ilişkilerinin incelenmesi ve uygulama yapılması amaçlar arasındadır. Görsel İletişim Tasarımı, Deneysel Tipografi dersine yönelik atölye dersi çalışmasıdır. Öğrencilere tipografi ve deneysel tipografi açıklanarak öğrencilerin deneysel tipografi içerisinde müzik ile uygulama yapması amaçlanmaktadır.

KAPSAM: Deneysel tipografi içerinde müzik ile tipografi arasında ilişki kurarak font tasarımı yapılacaktır. Dinlenilen müzikten alfabe çıkarılarak albüm tasarımına yönelik çalışma yapılacaktır.

• Tanışma ve sunum
• Uygulama konularının öğrencilere sunulması
• Kullanılacak malzemelerin tanıtılması, elde edilmesi planlanan çalışmanın yapısının açıklanması
• Üç farklı karakterde müzik dinlenmesi ve uygulama yapılması
• Uygulamalardan birinin seçilerek içerisinde harflerin ayrılması ve alfabe oluşturulması

İlgili Dosyalar