Paylaş

Temel Grafik Tasarım Atölyesi

Temel Grafik Tasarım Atölyesi
Doç. Dr. Sibel Avcı Tuğal

Bir Günlük Üniversiteli Programı için Görsel İletişim Tasarımı, Temel Grafik Tasarım dersine yönelik ders planıdır. Sanat ve tasarım alanında Temel Tasarım değerlerinin öğrencilere açıklanması, bölümlerle olan ilişkilerinin incelenmesi, temel tasarım değerlerinin güncel yaşamda yeri ve öneminin ele alınması, öğrencilerin temel tasarım değerlerini gözeterek uygulama yapması amaçlar arasındadır. Görsel iletişim ekseninde, grafik iletişim temelleri yönelik olmak üzere ders içeriği planlanmıştır.

Temel tasarım, görsel her türlü imgeyi bir mesaj olarak iletmeyi sağlar. Görselin etkin olduğu alanlarda, tasarım ve estetik ilişkisi kurularak, kavram, bilgi aktarımı ve düşünce iletimi amacı ile oluşturulan görsel anlamlı bütün temel tasarım değerleri ile kurgulanır. Grafik iletişiminde temel değerler; çizgi, renk, doku, form / biçim / şekil, kompozisyon anlamlı bütün oluşturmak için kullanılır.

Bu derste, temel tasarım değerlerinin tanıtılması, örneklerle açıklanması ve temel bir uygulama yolu ile temel tasarım değerlerinin kullanımının deneyimlenmesi planlanmaktadır. Sunum ve uygulama içeren ders ile ilgili konu başlıkları aşağıda kısaca açıklanmıştır:

• Temel tasarım nedir?
• Temel değerler nelerdir?
• Görsel anlamlı bütün nasıl oluşturulur?
• Mesaj iletimi görsel olarak nasıl sağlanabilir?
• Uygulama

İlgili Dosyalar