Paylaş

Sosyal Psikolojiye Giriş

Prof. Dr. Gülden Güvenç

Sosyal psikoloji, bireylerin duygularının, düşüncelerinin ve davranışlarının toplumsal koşullardan nasıl etkilendiğini bilimsel yöntemler ve teknikler aracılığıyla betimleyen ve açıklayan bir bilim dalıdır. Bireyin, kimlik, benlik, tutumlar, toplumsal cinsiyet, sosyal biliş, sosyalleşme, grup etkisi gibi süreçler bağlamında nasıl geliştiği incelenir. Ayrıca antropoloji ve sosyoloji gibi farklı bilim dallarıyla birlikte çalışılır.

Öte yandan, sosyal psikolojik yaklaşımda toplumsal sorunlara yönelik çalışmalar da ye alır. Kamuoyuna, bireysel iyi oluş haline, sosyal sağlığa, madde kullanımına, suç işlemeye, domestik şiddete, zorbalığa, saldırgan davranışlara ve önyargılara ilişkin farkındalık programları geliştirilir.

Dersin temel amacı, sosyal psikolojinin toplumsal ve bireysel anlamını ve işlevlerini sorgulamak, özellikle günümüzde hepimizi etkileyen pandemi, teknolojik gelişim-dijitalleşme gibi toplumsal süreçler ile insan psikolojisi arsındaki bağlantıları tartışmaktır.

Derste işlenecek konular:

  • Sosyal psikolojinin tanımı
  • Sosyal psikolojide farklı yaklaşımlar
  • Sosyal psikolojide ele alınan konular
  • Uygulamalı sosyal psikoloji
  • Sosyal psikolojinin günümüzdeki sorunlarla ilişkisi, işlevleri
  • Sosyal psikolojinin çalışma alanları

İlgili Dosyalar