Paylaş

Deneysel Tı̇pografı̇

Öğr. Gör. Selçuk Öziş
 
Ders İçeriği: Bir Günlük Üniversiteli Programı için Görsel İletişim Tasarımı alanına yönelik olmak üzere Deneysel Tipografi dersine yönelik ders planıdır. Sanat ve tasarım alanında tipografinin deneysel yaklaşımının öğrencilere açıklanması, görsel iletişim kavramı ile ilişkilerinin incelenmesi ve uygulama yapılması amaçlar arasındadır. Görsel İletişim Tasarımı, Deneysel Tipografi dersine yönelik atölye dersi çalışmasıdır. Öğrencilere tipografi ve deneysel tipografi açıklanarak öğrencilerin deneysel tipografi içerisinde müzik ile uygulama yapması amaçlanmaktadır. Deneysel tipografi içerinde müzik ile tipografi arasında ilişki kurarak font tasarımı yapılacaktır. Dinlenilen müzikten alfabe çıkarılarak albüm tasarımına yönelik çalışma yapılacaktır.

İlgili Dosyalar