Paylaş

Algoritmik Düşünme ve Nesne Tabanlı Tasarım

Algoritmik DÜşünme ve Nesne Tabanlı Tasarım
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Çiğdem Çavdaroğlu – Enformasyon Teknolojileri Bölümü - Yönetim Bilişim Sistemleri Programı

Bu ders lisans eğitimine Yönetim Bilişim Sistemleri alanında devam etmek isteyen öğrencilere algoritmik düşünmenin temel ilkelerini tanıtmayı ve daha ileri seviyede bir bilgi sisteminin sistematik olarak tasarlanmasını öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu derste ele alınacak konular şu şekildedir:

  • Algoritma Nedir, Algoritmik Düşünce Nedir?
  • Günlük Yaşam Aktivitelerinin Algoritması ve Bilişim Sistemlerinde Algoritmalar
  • Nesne Tabanlı Tasarımın Temelleri, Dünyaya Nesne Göz ile Bakmak
  • Bir Bilgi Sisteminin Analizi, Genel Mimari Tasarımı ve Programlanması

İlgili Dosyalar