Güzel Sanatlar Fakültesi

Paylaş

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Programın amacı, öğrencilerin iletişim stratejilerini geliştirip her türlü tasarım sorununu çözebilecek, araştırıcı ve yaratıcı güce sahip, kültürlü, yetenekli birer görsel iletişim tasarımcısı olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Görsel İletişim Tasarımı Programı


İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç mimarlık eğitimi, birey ve toplulukların faydalandığı özel ve genel tüm çevrelerde, açık-kapalı hacimlerde, tasarım ve uygulama alanında çözüm üretebilen, eleştirel düşünebilen iç mimarların/tasarımcıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı


Radyo, Televizyon ve Sinema

Programın amacı, yaratıcı endüstrilerin bir kolu olarak tanımlanan sinema televizyon sektörü ve bağlantılı iş kollarında görev alacak, yeni teknolojileri ve sunduğu olanakları iyi bilen, meslek etiği ve toplumsal sorumlulukları gelişmiş, bireyler yetiştirmektir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı

İlgili Dosyalar