Öğrenciler Hangi Dersleri Alıyor?
Kapat

Öğrenciler Hangi Dersleri Alıyor?

Geri

Ekonomi Programı öğrencileri 133 krediyi (240 ECTS) tamamlayarak mezun olurlar. Bunların 103 kredisini (190 ECTS) zorunlu dersler, 15 kredisini (25 ECTS) alan seçmeli dersler ve 15 kredisini (25 ECTS) de genel seçmeli dersler oluşturur. Zorunlu dersler, Ekonomi Programı mezunları için gerekli olan temel bilgi, beceri ve donanımı kazandırır. Öğrenciler bu havuzda Mikroekonomi, Makroekonomi, İstatistik, Ekonometri, Ekonomik Veri Analizine Giriş, İktisatta Araştırma Yöntemleri, Kamu Maliyesi, Uluslararası İktisat, Oyun Teorisi, Parasal İktisat, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Küresel Ekonomide Güncel Sorunlar, Türkiye Ekonomisi, İktisat Politikası derslerinin yanı sıra İşletme Programı'ndan Hukuka Giriş, Yönetim İlkeleri, Finansal Muhasebe, Finansal Yönetim, İşletme Finansı, Yönetim Simulasyonu; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı'ndan Siyaset Bilimine Giriş; İnsan ve Toplum Bilimleri Programı'ndan Sosyolojiye Giriş, Etik derslerini ve ayrıca Matematik, Türkçe ve Tarih gibi servis dersleri alırlar. Alan seçmeli dersler, teorik ekonomi bilgisinin farklı alanlardaki uygulamalarını anlatır. Bu havuzda Endüstriyel Ekonomi, Tarım Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Enerji Ekonomisi, Sosyal Politika, Çalışma Ekonomisi, Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi, Avrupa Birliği Ekonomisi, İktisadi Düşünce Tarihi, Yakın Doğu İktisadi Tarihi, Sosyal Ağlar ve Ekonomi, Finansal Ekonomi, Turizm Ekonomisi, Uluslararası Finans dersleri yer alır. Genel seçmeli dersler ise öğrencilerin farklı disiplinleri tanımasına olanak sağlar. Bu havuzda İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, Psikoloji, Matematik ile Endüstri Mühendisliği Programlarından farklı seviyelerde dersler bulunur. Ayrıca Yabancı Diller Okulu tarafından yürütülen İleri İngilizce, Temel Fransızca, Temel Almanca, Temel İtalyanca, Temel Japonca, Temel Rusça ve Temel İspanyolca dersleri de bulunur.

Öğrenciler lisans ders programında belirtilen dersler dışında, başvurmaları ve hak kazanmaları durumunda, Uluslararası Değişim Programları ile yurtdışında bir eğitim kurumunda 1 ya da 2 yarıyıl eğitim görerek farklı dersler alabilirler.

Ayrıca, başvurmaları ve gerekli/yeterli koşulları sağlamaları durumunda, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İnsan ve Toplum Bilimleri, Yönetim Bilişim Sistemleri Programları ile çift anadal veya yan dal; Lojistik Yönetimi, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Programları ile yan dal yaparak farklı programlardan ders alabilirler.

YUKARI