Neden Ekonomi (İktisat) Bölümü Lisans Programı?
Kapat

Neden Ekonomi (İktisat) Bölümü Lisans Programı?

Geri

Ekonomi kıt kaynaklar ile sonsuz insan ihtiyaçlarını giderebilmek için en uygun yolları arayan bilim dalıdır. Ekonomi eğitimi görmek, öğrencilere ekonomi kuramlarını anlama ve özümseme olanağı sağladığı gibi, firma davranışından birey davranışına kadar çeşitli üretici/tüketici davranışlarını algılama, devletin/diğer kurumların yaptığı ekonomik tercih ve düzenlemelerin sebep ve sonuçlarını fayda-maliyet perspektifi ile irdeleme; küresel, bölgesel ve ulusal ekonomik konulara ilişkin sorunları analiz etme yeteneği kazandırır. Bu mesleki perspektif içerisinde, Işık Üniversite Ekonomi Bölümü öğrencileri analitik ve akılcı düşünme, veriye dayalı karar verme ve problem çözme gibi yetkinliklere sahip bir şekilde mezun olurlar. Bu yetkinlikler bugünün dünyasında başarılı ve mutlu olmak isteyen her bireyin sahip olması gereken özelliklerin başında gelmektedir.

YUKARI