Ekonomi (İktisat) Bölümü
Kapat

Ekonomi (İktisat) Bölümü

Geri

BÖLÜM HAKKINDA 

Işık Ekonomi öğrencileri bir iktisatçı gibi düşünmeyi öğrenir. Bir iktisatçı gibi düşünmek, tercihleri ve tercihlerin sonuçlarını doğru tartmak anlamına gelir. Bu yolla, ister birey, ister firma, ister bir sivil toplum örgütü, bir ülke veya tüm insanlık olsun, amaçlanan hedeflere ulaşmak için kaynakların verimli bir şekilde nasıl kullanılacağına karar vermek mümkün olur.

Ekonomi, toplumdaki merkezi rolü ve bir sosyal bilim olarak işlevi nedeniyle, çok çeşitli diğer konularla da yakından ilgilidir. Işık Ekonomi öğrencileri, ekonomi disiplininin dünyayı anlamaya nasıl yardımcı olabileceğini kavrarken, finansal krizlerden yoksulluk ve eşitsizliğe, iklim değişikliğinden teknoloji iktisadına farklı konularda edindikleri bilgiler, hızla değişen dünyada yenilikçi birer mezun olmalarına yardımcı olur. Öğrencilerimiz ekonomik teori ve modeller yoluyla sahip oldukları beceriler sayesinde, olayları ve durumları değerlendirmek, verileri yorumlamak ve gelecekteki eğilimleri tahmin etmek konularında yetkinlik kazanırlar.

Işık Ekonomi, öğrencilerinin sosyal etkileşimini ve akademik katılımını teşvik eder. Tüm Işık Üniversitesi öğretim üyeleri gibi Işık Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinin kapıları öğrenciler için her zaman açıktır. Türkiye ve dünyanın saygın üniversitelerinde ekonomi eğitimi almış öğretim üyelerimizin tamamı, akademik çeşitliliği bilimsel zenginliğe dönüştürebilen, alanlarında öncü fikir ve yöntemlerin takipçisi, aktif birer araştırmacı ve uluslararası deneyime sahip akademisyenlerdir. Dünya çapında birçok üniversite ile ortaklıklarımız, lisans öğrencilerimize yurtdışında eğitim fırsatı sunar.

Işık Ekonomi mezunları, öğrendiklerini gerçek hayat ile bütünleştirebilen birer iktisatçı olurlar. Mezunlarımız analitik ve eleştirel düşünebilen, matematik ve istatistik araçlarını kullanabilen, veriye dayalı karar verebilen, problem çözebilen, tarih, siyaset, psikoloji, etik ve kamu politikaları gibi alanlardan beslenmiş çok yönlü bireylerdir.

YUKARI