Neden Görsel Sanatlar Bölümü Lisans Programı?
Kapat

Neden Görsel Sanatlar Bölümü Lisans Programı?

Geri

Eğitim anlayışı, geleneği yadsımayan ancak katı akademik yapıdan öte güncel sanat eğilimlerine açık disiplinlerarası, yaratıcılığı ön plânda tutan bir yapıdadır. Yıllara göre değişen seçmeli dersler, kuramsal ve uygulamalı bir bütünlük içindedir. Öğrenciler programlarını, birbirini tamamlayan-destekleyen çok sayıda seçmeli ders içerisinden ilgi, beceri ve yatkınlıklarına göre kurgularlar. Üç Sanat Galerisi bulunan kurumda sanatçı adayları Ara Sınıf ve Mezuniyet Sergileriyle kendilerini gözlemleme olanağı bulurlar. Öte yandan Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde: Resim, Sanat Kuramı ve Eleştiri ile Sanat Bilimi Doktora alanlarında Lians Üstü eğitim olanağı vardır.

YUKARI