Görsel Sanatlar Bölümü Lisans Programı
Kapat

Görsel Sanatlar Bölümü Lisans Programı

Geri

Bölümümüz dünyadaki çağdaş sanat gelişmelerini takip eden, bunları eğitim-öğretim programlarına yansıtabilen; resimden baskıresime, heykelden sanatta bilgisayar kullanımı ve multimedyaya kadar uzanan önü açık, disiplinlerarası, sanat tarihinden felsefeye kadar kuramsal bilgi ile desteklenen bir program uygular. Bu Program öğrencilerin ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusunda hem sanat stüdyo derslerinde hem de kuramsal derslerde seçmeli ders ağırlıklıdır. Ayrıca öğrencilerin bireysel sanat çalışmaları ve sanat otramı ile dialogları teşvik edilir.

YUKARI