Mezunlar Nerelerde Çalışabilir?
Kapat

Mezunlar Nerelerde Çalışabilir?

Geri

Lojistik Yönetimi Programı mezunları lojistik şirketlerinde, üretim, hizmet ve satış şirketlerinin lojistik birimlerinde, kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılık şirketlerinde, sigorta, finansman, denetim ve dış ticaret şirketlerinin lojistik birimlerinde uzman olarak çalışabilirler. Aynı zamanda ilgili kamu kurumlarında (Devlet Planlama Teşkilatı, Ulaştırma Bakanlığı) uzman kadrolarında istihdam edilebilirler. Zaman içerisinde gösterecekleri performansa bağlı olarak bu işletmelerde orta ve üst düzey yöneticiliğe yükselebilirler.

YUKARI