Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı
Kapat

Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı

Geri

Otomotiv mühendisliğinin ilgi alanı, binek, ticari ve off-road (yol-dışı) kara taşıtları ile bunların alt sistemlerinin tasarım, imalat ve işletmesidir. Teknolojinin gelişmesi sonucu taşıtlar gittikçe daha karmaşık sistemler haline gelmeye başlamış, ve giderek daha fazla elektronik ve bilgisayar aksamlar taşıtların içerisinde yer almaya başlamıştır. Bu nedenle makine mühendisliği yanında elektrik-elektronik, bilgisayar, yazılım mühendisliklerinin yöntem ve teknolojilerini de kullanan disiplinlerarası bir meslektir. Ülkemizde istihdam olanakları ve yarattığı katma değer nedeniyle çok önemli bir alandır. Bünyesinde çok sayıda teknoloji barındıran bu sektörün önümüzdeki yıllarda yetişmiş elemanlara ihtiyacı olacağı açıktır.

Otomotiv mühendisliği programından mezun olan öğrenciler çok farklı alanlarda kariyer yapma fırsatına sahip olacaklardır. Birkaç örnek vermek gerekirse örneğin otomobil şasisi tasarlayabilirler, daha çevreci ve daha az yakıt tüketen motor teknolojisi geliştirebilirler, araçların seyir güvenliğini arttırmak için savrulma engelleyici sistemler gibi aktif güvenlik sistemlerini geliştirebilirler, bunların yazılımlarını hazırlayabilirler, geleceğin teknolojileri olan elektrikli araçların tasarımı ve geliştirilmesi üzerine çalışabilirler, araçların güç iletim sistemleri, fren sistemleri, direksiyon sistemleri gibi alt bileşenlerinin tasarımı, imalatı ve geliştirilmesinde çalışabilirler, otomotiv firmalarının satınalma ve satış departmanlarında çalışabilirler.

Otomotiv Mühendisliği Programının Amacı;

· Otomotiv mühendisliği bilimi ve uygulama alanlarında toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, inovatif mühendislik çözümleri üretmekte başarılı olan, küresel rekabete hazır ve güncel teknolojiyi kullanabilen,

· Sürekli kendilerini geliştirerek mesleki yaşamlarını sürdürebilen, yaşam boyu öğrenimin gerekliliği bilinci ile hareket eden ve Topluma hizmetin önemini benimseyerek, hukuka ve etik değerlere saygılı, sorumluluk alan ve liderlik yaparak sosyal alanda, iş dünyasında ve teknik alanda katkılarda bulunan otomotiv mühendislerini yetiştirmektir.

Otomotiv Mühendisliği Programının Çıktıları (Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler):

1. Matematik, fen bilimleri ve otomotiv mühendisliği alanı ile ilgili temel bilimlerde yeterli bilgi birikimi,

2. İstatistik, doğrusal cebir ve mühendislik bilimleri (mekanik, termodinamik, malzeme bilimi vb.) konularını kavrama becerisi,

3. Otomotiv mühendisliği problemlerine matematik, fen ve mühendislik bilgisini uygulama becerisi,

4. Mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrama becerisi,

5. Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini ele almak için gereken sağlık, çevre, güvenlik, ekonomi, hukuk benzeri konularda çok yönlü eğitim,

6. Çağımızın sorunlarını tanıma; proje yönetimi ve iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık,

7. Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama becerisi,

8. Mekanik ve ısıl sistemleri , bileşenleri, süreçleri, gerçekçi kısıt ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi,

9. Karmaşık mühendislik problemlerini (açık uçlu problem / tasarım) tanımlama, biçimlendirme/ modelleme ve çözme becerisi,

10. Disipliniçi/çok disiplinli takımlar içerisinde iş görebilme ve bireysel çalışma becerisi,

11. Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi,

12. Mühendislik mesleği ve kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bu amaçla kendi ihtiyacını tanıma ve geliştirme becerisi,

13. Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi.

YUKARI